NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY Z KULTURNÍCH A PŘÍRODNÍCH ATRAKTIVIT SPOLEČNÉHO POHRANIČÍ

Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti atraktivit ve společném území obou MAS. Zvýšení podpory propagace, prezentace a poskytování informovanosti o kulturních a přírodních atraktivitách ve společném území, bude mít dopad na cílovou skupinu potenciálních návštěvníků společného pohraničí a tím přispěje ke zvýšení návštěvnosti společného pohraničí. Tím projekt přímo naplňuje specifický cíl Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Společnou realizací projektu dojde zároveň ke zvýšení spolupráce mezi oběma MAS.

V rámci projektu dojde především ke zvýšení informovanosti o kulturních a přírodních atraktivitách v Česko - polském pohraničí. Vytvořením mobilních aplikací dojde k oslovení dalších skupin obyvatel na obou stranách hranice.  V rámci této spolupráce se lépe a rychleji potenciální návštěvníci z obou stran hranice informují o atraktivitách ve společném území. Díky tomu dojde ke zvýšení návštěvnosti celého území i jednotlivých atraktivit a zároveň dojde ke zvýšení  podpory subjektů podporující místní služby a tím vzniknou nová pracovní místa.

Hlavní aktivitou je vytvoření propagační kampaně na území obou partnerů. Základem je vytvoření souboru mobilních aplikací. Zastřešující je aplikace s nabídkou týdenních a víkendových programů. Tyto programy budou sestaveny nejen za jednotlivá území, ale také jako společný týden (3 dny u každého partnera a 1 den na přejezd) a společný víkend. Bude se jednat o tipy k návštěvám jednotlivých atraktivit, ubytování a další služby si bude uživatel zajišťovat sám. Dále bude vytvořena aplikace pro obě partnerská území, a tři průvodci - dva městem  a ZOO Dvůr Králové a jeden obcí Kuks a nedalekým Betlémem. Všechny aplikace nabídnou informace v českém a polském jazyce, informace o atraktivitách, doporučené trasy a čtečku QR kódů. Kódy budou umístěny u jednotlivých atraktivit a umožní návštěvníkům získat více informací. Dále zde bude možnost po registraci hodnotit navštívená místa, přidávat si je do oblíbených, přidávat je do plánů cesty apod. Aplikace bude pro dva hlavní systémy IOS a Android. Ke stažení aplikací budou vytvořena místa s volným přístupem k internetu, Informační centra, ZOO apod. Dále budou vytvořeny propagační brožury, tyto brožury budou vytvořeny za každou oblast samostatně. Společným materiálem bude mapa obou MAS s popisem atraktivit a společný leták, který bude propagovat nejen obě území, ale především nově vzniklé aplikace. K propagaci využijeme také veletrhů cestovního ruchu. Celkem předpokládáme návštěvu 6 veletrhů. Z prostředků projektu budeme hradit vytvoření expozice na veletrhu ve Wroclavi, u ostatních hradíme jen cestovné. Na propagaci bude také využita internetová a facebooková kampaň.

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY - foto

BROŽURA - elektronická verze (CZ, PL)

ODKAZY NA MOBILNÍ APLIKACI :

Dvůr Králové nad Labem (město) ZDE

Královédvorsko ZDE

Kuks ZDE

ZOO ZDE