Něco končí a něco začíná

V roce 2013, kdy MAS Královédvorsko vznikla, bylo všeobecně povědomí veřejnosti o existenci Místních akčních skupin (MAS) malé. V našem kraji, na Královédvorsku, tak vznikal subjekt, jehož budoucnost a přínos pro region byly vcelku nejasné. Prvotní, i existenční problémy MAS, však byly zažehnány a MAS postupně, krůček po krůčku pokračovala intenzivně v práci na strategii, jejíž schválení následně odstartovalo možnost přerozdělování finančních prostředků do regionu.  Spolupráce s obcemi, podnikateli, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty na Královédvorsku. Zjišťování jejich potřeb a následné propojení s možnostmi, které MAS nabízela, to byla hlavní činnost v posledních třech letech. A povedla se. 

Do regionu se tak podařilo získat 75 miliónů Kč na projekty z různých oblastí. Proběhly rekonstrukce chodníků, zmodernizovaly se učebny na místních ZŠ, podpořena ve velkém byla také oblast sociálních služeb, nezapomnělo se ani na malé a střední podnikatele, zrealizováno bylo několik příměstských táborů a podpořena byla zaměstnanost na Královédvorsku. 

Nyní, na konci roku 2020 se MAS připravuje na nové období. Na období, ve kterém bude moci získat opět další finanční alokaci, právě pro Královédvorsko.

Kromě toho se MAS také nad rámec své činnosti snaží i v posledních letech podporovat finančně kulturní, sportovní a společenské akce, které na Královédvorsku probíhají. Pružně také na jaře, při první vlně pandemie, vyhlásila výzvu pro podnikatelské subjekty a rozdělila mezi žadatele 30 000 Kč na ochranné pomůcky. Aktuálně přichází s projektem Nakupujeme pro Královédvorsko, kdy nabízí osobám zasaženým pandemií (rodiny, senioři, jednotlivci) službu zajištění nákupu.