Nečekaný zájem o první veřejné jednání

Účast byla nad naše očekávání. Přišlo více než 50 občanů z celého regionu. Vedení setkání se ujala paní Jolana Šopovová, hlavní principy a úskalí místní spolupráce představil Královédvorský rodák a nyní ředitel MAS Nad Orlicí Petr Kulíšek a pan Oldřich Čepelka, který má s MASkami letité zkušenosti. Konkrétní příklady realizovaných a podpořených projektů ukázala Petra Václavíková z naší sousední MAS Podchlumí.

Práce ve skupinách

Hlavním cílem setkání však byla práce obyvatel regionu. Náhodně vytvořené pracovní skupinky dostaly půlhodinový prostor zapsat veškeré své náměty a nápady, jak by si náš region představovaly v roce 2020 a čemu by bylo dobré se dle jejich názoru nyní i v budoucnu nejvíce věnovat. V následné prezentaci zaznělo mnoho nápadů a požadavků a mezi nejčastěji opakovanými byla témata zaměstnanost a kvalitní životní prostředí.

Další veřejné setkání

Nejen těmito tématy se tedy budeme zabývat při dalších veřejných setkáních, z nichž nejbližší se uskuteční již 26. listopadu 2013 od 16.30 hodin opět v salonku hotelu Safari ve Dvoře Králové nad Labem. Všechna témata podrobněji vyhodnotíme a vytvoříme tzv. SWOT analýzu. Budeme hledat silné a slabé stránky regionu, jeho příležitosti a hrozby. Tímto Vás všechny srdečně na tuto veřejnou debatu zveme.

Dotazníkové šetření

Neméně důležitým krokem ke kvalitní strategii bylo i dotazníkové šetření. Formuláře se nám podařilo dostat na celé území MAS. Lidé mohli na dotazníky narazit jak na obecních úřadech, v obchodech i v místních restauracích. Náš velký dík patří všem, kteří si našli chvilku a dotazník vyplnili. Stejně tak i zástupcům obcí, kteří nám s rozmístěním, ale i následným sběrem dat, pomáhali. Dotazník bylo možné vyplnit i online, přímo na našich internetových stránkách www.maskd.cz. Nás nyní čeká pečlivé vyhodnocování všech více než 300 doručených dotazníků.

Noví zájemci o členství

Na základě dotazníků i prvního veřejného setkání se nám hlásí noví zájemci o členství v MAS i o práci v tematických pracovních skupinách. Z toho vyplývá, že naše práce je vidět a lidé se chtějí zapojit do spolupráce a aktivně pomáhat tvořit budoucnost Královédvorska. A to je hlavním cílem a principem fungování všech MAS obecně.

Co je to Místní akční skupina (MAS)

Místní akční skupina (dále jen MAS) Královédvorsko je občanské sdružení, které vzniklo v lednu roku 2013. Základním cílem všech „MASek“  v celé republice a po celé Evropě je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech prostřednictvím Aktivní spolupráce občanů, obcí, podnikatelů a neziskových organizací!

Další fotografie najdete najdete zde:https://plus.google.com/photos/100366572564772319054/albums/593784690955...

 

MAS Královédvorsko o. s.
náměstí Václava Hanky 828 (Kino Svět)
Dvůr Králové nad Labem, PSČ: 544 01
www.maskd.cz l  www.facebook.com/MASKralovedvorsko

Kontaktní osoby:
Lenka Křížová, DiS
Ing. arch. Jan Holan
e-mail: info/zavinac/maskd.cz