Naše školy v 21. století

Své přístupy k výuce zde názorně představili jednotliví ředitelé, společně se svými kolegy. Laická i odborná veřejnost tak měla možnost seznámit se s tím, jak funguje škola jako taková, jaké jsou její aktivity, přístupy k výuce a vzdělávání, zapojení  v jednotlivých projektech či konkrétní práce s žáky v jednotlivých hodinách.

Jednalo se o první společnou prezentaci všech místních základních škol vůbec, která se uskutečnila na základě projektu Místní akční plány vzdělávání v ORP Dvůr Králové nad Labem (dále jen MAP), jež realizuje MAS Královédvorsko ve spolupráci s městem Dvůr Králové nad Labem. Celkově se projekt týká 23 subjektů z řad MŠ a ZŠ v ORP Dvůr Králové nad Labem. Prioritou projektu je vytvořit aktivní partnerství škol na území ORP, v jehož rámci budou probíhat  setkání ředitelů, učitelů a dalších zainteresovaných partnerů s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do věku 15 let a zejména těch, které jsou z různých důvodů ohroženy školním neúspěchem.

Vzhledem k tomu, že se tato akce ukázala jako užitečná, plánujeme do budoucna v takovýchto veřejných setkáních pokračovat, a to v rámci celého území ORP a všech zapojených MŠ i ZŠ a poskytnout větší prostor vzájemné otevřené diskuzi.


I na základě již provedeného dotazníkového šetření určeného pro rodiče a týkající se volby školy pro děti, který byl mezi širokou veřejností distribuován v letních měsících je zřejmé, že na vzdělávání v regionu Vám záleží. Velice tímto děkujeme za aktivní přístup zástupcům všech královédvorských ZŠ a těšíme se na další společná setkání.