Na svém prvním jednání se sešla pracovní skupina Energetika

Pracovní skupina Energetika složená ze starostů obcí zapojených do projektu SECAP se v pondělí 24. 10. 2022 sešla ke svému prvnímu jednání. V návaznosti na rozhodnutí o podpoře projektu bylo ze strany MAS navrženo pravidelné setkávání starostů k tomuto tématu a společnému nastavení procesů a harmonogramu v projektu. 

Realizace projektu bude probíhat od 1. ledna 2023 do 30. září 2024. V průběhu těchto 21 měsíců by mělo dojít k vytvoření akčního energetického plánu pro území MAS Královédvorsko (zapojené obce), realizovány by měly být 3 Místní dny pro klima a energii jako osvětová část a zřízeno pracovní místo pro odborného energetického konzultanta. 

Na první schůzce byl navržen postup pro poptávkové / výběrové řízení, které by se mělo uskutečnit v listopadu 2022 a přítomní byli seznámeni s detaily projektu. 

Jelikož není dotace 100%, obce si budou své podíly určené dle počtu obyvatel, dofinancovat. Předložena byla tedy i smlouva o spolufinancování projektu.

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ