Možnost přípomínkovat SWOT má i veřejnost

Aktuálně probíhá tvorba nové strategie pro Královédvorsko, která je základním stavebním kamenem pro čerpání finančních prostředků do regionu prostřednictvím Místní akční skupiny.

Byli bychom velice rádi, pokud by se do tvorby zapojila i veřejnost, subjekty, které na území Královédvorska podnikají, lidé, kteří zde žijí. 

Prvním dokumentem, který nabízíme k možnému vyjádření a připomínkování, je SWOT analýza. Silné a slabé stránky regionu, jeho příležitosti a hrozby.

Připomínkování SWOT analýzy probíhá do 15. 11. 2020.

Své připomínky a náměty můžete zasílat na e-mail krizova.lenka@maskd.cz.

Využít můžete tento PŘIPOMÍNKOVÝ LIST.

Návrh SWOT naleznete ZDE.

Děkujeme