Místní akční plán vzdělávání ORP Dvůr Králové nad Labem vstoupil do druhé poloviny své realizace

Ten je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání dětí do věku 15 let a zejména těch, které jsou z různých důvodů ohroženy školním neúspěchem. Partnerství funguje na základě spolupráce a efektivní komunikace nominovaných zástupců škol předškolního a školního vzdělávání, kteří společně pracují na vytvoření místního akčního plánu (MAP), který bude reagovat na specifické potřeby školských zařízení. Při tvorbě MAP je hlavním cílem stanovit priority, na které se mají zúčastněné strany zaměřit a podpora rozvoje dalších služeb, které se vzděláváním zabývají. To celé přispěje k lepší spolupráci mezi školami a organizacemi, které vzdělávání v území ovlivňují. Dalším přínosem je rozvoj motivující kultury zaměřené na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. MAP je také významným podkladem pro vyhlašování výzev především z OP VVV a IROP, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2014-2020. V rámci MAP proběhlo několik dotazníkových šetření, která byla určena, jak pro rodiče žáků s cílem zjistit jaké podmínky považují jako rodiče za důležité při volbě školy pro své děti, tak i přímo pro pedagogické pracovníky a nabídkou vzdělávacích akcí zaměřených na profesní rozvoj v oblasti pedagogické práce s dětmi a žáky do věku 15 let. Na podzim loňského roku se uskutečnilo také první setkání škol s veřejností, pod názvem Naše školy v 21. století. Veškeré výstupy a činnosti jsou projednávány v rámci koordinační pracovní skupiny, která se schází pravidelně jednou za měsíc. Od letošního ledna se také setkávají členové jednotlivých pracovních skupin, které byly vytvořeny pro koordinaci a specifikaci jednotlivých řešených témat. Plánován je také vícedenní pracovní workshop aktérů (ředitelů, učitelů…) MŠ a ZŠ v ORP. Projekt je na území ORP realizován od loňského února a předpokládané datum ukončení je 30. 11. 2017. Stanovené priority ve vzdělávání by měly být následně realizovány v další fázi tzv. MAP+ a budou reagovat na skutečné potřeby všech zúčastněných stran a jejich podněty.