Matematický boyard aneb matematika tak trochu jinak

Pro děti i rodiče zde bude připraven nový výukový program, který vrátí účastníky zábavnou formou do výuky a prověří tak jejich znalosti. Připraveno bude devět úkolů s ukrytými nápovědami. Milovníci logických úloh, měřítek, převodů a matematických příkladů si přijdou na své.

Výukový program poběží po dobu 4 měsíců. Pro jednotlivé třídy ZŠ bude k dispozici ve všední dny dopoledne, pro ostatní zájemce pak v odpoledních hodinách či v sobotu.

Myšlenka realizace jakési únikové hry vznikla na setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost, která se schází v rámci projektu MAP a jejíž členové se také na přípravách aktivně podílejí.