Máte projektový záměr? Právě probíhá sběr projektových záměrů

Formulář projektového záměru byl připraven MAS Královédvorsko v rámci sběru projektových záměrů k následujícímu programovému období. Jeho vyplněním získáme přehled o tom, jaké záměry plánujete. Zároveň nám to velmi usnadní přípravu nové strategie, kdy budeme moci co možná nejefektivněji vydefinovat potřeby našeho území. Strategie tak určí směr, kterým by se měl ubírat rozvoj regionu a místní dotační politika. Je proto velmi důležité získat co nejvíce Vašich záměrů k tomu, abychom nastavení celé strategie směrovali dle Vašich reálných potřeb.
 
Tento formulář tedy slouží k získání návrhů typů projektů v jednotlivých oblastech rozvoje pro všechny typy subjektů na celém území MAS Královédvorsko, tedy v obcích: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnička, Doubravice, Dolní Brusnice, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Mostek, Kuks, Nemojov, Stanovice, Zábřezí-Řečice.
 
Formulář by měli vyplnit všichni ti, kteří se v uvedeném období hodlají zabývat rozvojem regionu, vlastního podnikání, neziskovou činností, vzděláváním, kulturou apod., a to ve všech možných oblastech života bez ohledu na předpokládané zdroje financování. Projektové záměry mohou být investičního, ale i neinvestičního typu, tedy například různé kulturní, sportovní, vzdělávací akce a projekty.
 
Pro ty, kteří hodlají pro realizaci svého záměru využít dotačních příležitostí, je uvedení záměru do strategie zcela zásadní! Strategie může sloužit i jako podklad pro žádosti o dotace z různých dotačních zdrojů. Proto prosím věnujte návrhům Vašich záměrů dostatečnou pozornost. Máte-li záměrů více, vyplňte tento formulář tolikrát, kolik záměrů máte.
 
Děkujeme za Váš čas.