MAS v tomto roce podpořila propagaci podnikatelů

Začátkem roku 2022 vyhlásila MAS výzvu s názvem "Podpoříme vaši propagaci" a vyčlenila 150 000 Kč na podporu propagace podnikatelů. Více v článku ZDE.

Do výzvy se přihlásilo 20 místních podnikatelských subjektů. Na základě podmínek výzvy bylo nakonec vybráno 7 žadatelů, kteří si mezi sebe rozdělili 149 185 Kč. 

Podpořeny byly marketingové aktivity v hotelu Pod Zvičinou, tvorba webových stránek firmy Bejama s.r.o., obnova grafického ztvárnění a grafických polepů průčelí a výkladců v sídle společnosti TANA INVEST, rodinná farma Na Kamenci, marketingová podpora nového showroomu firmy CS TECHNIKA s.r.o či propagace firem Zdeněk Hora a Petr Munzar v regionálním portálu Královédvorsko.  

Seznam vybraných / podpořených žádostí k podpoře ZDE.

Jsme moc rádi, že o výzvu byl velký zájem a my jsme takto mohli přispět, alespoň malou měrou, k podpoře podnikání v regionu.