MAS Královédvorsko uspořádala setkání ředitelů škol z regionu

Primárním cílem setkání bylo informovat zástupce školských zařízení o začátku realizace projektu MAP II, který tak navazuje na již úspěšně ukončený projekt Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem, do kterého byly zapojeny všechny ZŠ a MŠ v ORP. Potvrzení o zapojení se do navazujícího projektu MAP II podepsalo opět 100% školských zařízení. Nastavená předpokládaná doba trvání projektu je 48 měsíců, tedy do konce roku 2021. Realizátorem projektu zůstává MAS Královédvorsko a díky osvědčené spolupráci z předchozího projektu, bude role města Dvůr Králové nad Labem, jako finančního partnera projektu.

Ředitelé byli seznámeni se základními informacemi, které se týkaly povinných pracovních skupin MAP II. V rámci projektu budou pracovat skupiny Financování, Rovné příležitosti, Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj matematické gramotnosti.  Dále je zřízena Koordinační pracovní skupina, pracovní skupina Spolupráce škol a školských zařízení, Mateřské školy, Komunikace ve vzdělávání a Neformální a zájmové vzdělávání. Na definitivním složení pracovních skupin se stále ještě pracuje. Doposud proběhly dvě setkání Koordinační pracovní skupiny a plánuje se setkání místních lídrů a první setkání tak zvaného Řídícího výboru MAP.

Novinkou jsou plánované soutěžní komise, které budou pracovat v oblastech Polytechnika – chemie, fyzika, Spolupráce při prezentaci a poznávání regionu, kde se především zapojí děti jako aktéři a probíhat bude také Robotická soutěž, která by se měla realizovat v plánované nové robotické učebně v prostorách SŠIS.