MAS Královédvorsko má schválenou strategii

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Královédvorska pod názvem MAS Královédvorsko - nové příležitosti našemu regionu je schválena.

První výzvy na přijímání žádostí o podporu na plánované aktivity bude MAS Královédvorsko vyhlašovat v průběhu podzimu 2017.
 

Předběžný harmonogram výzev zde

Analytická část SCLLD - schválená verze

Strategická část SCLLD - schválená verze

Implementační část SCLLD - schválená verze

Programový rámec IROP - schválená verze

Programový rámec OPZ - schválená verze

Programový rámec PRV - schválená verze