Místní akční skupina

Strategie MAS Královédvorsko 2021-2027 schválena

24, Srpen 2021

Důležitý strategický dokument byl v průběhu letních prázdnin schválen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Číst více,...

Uskutečnilo se valné shromáždění členů MAS

22, Červen 2021

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 se uskutečnilo setkání valného shromáždění. Po více než roce se tak členové mohli díky příznivější epidemiologické situaci setkat osobně.

Číst více,...

Setkání starostů k nové podobě OPZ +

22, Červen 2021

V zasedací místnosti starosty města Dvůr Králové nad Labem, se ve čtvrtek, 17. 6. 2021 uskutečnilo setkání starostů obcí MAS Královédvorsko. Cílem setkání byla diskuze nad návrhem aktivit z Operačního programu Zaměstnanost +.

Číst více,...

MAS Královédvorsko přichází do regionu s nabídkou veřejných projednávání

10, Březen 2021

Propojování subjektů působících na Královédvorsku a vytváření nových forem spolupráce jsou jedny z rolí Místní akční skupiny Královédvorsko (MAS). V rámci této činnosti je kladen důraz i na zapojování místních aktérů, občanů a veřejnosti do dění v regionu.

Číst více,...

Více než 30 milionů korun na výsadby stromů v krajině i ve městech od místních akčních skupin

6, Březen 2021

Nové výsadby stromů, ale i řádná péče o ty stávající, jsou důležité, zaznívá z 15 spolků v Královéhradeckém kraji, které spojuje zkratka MAS, tedy místní akční skupina. Všechny také pojí zájem o venkovský region, ke kterému příroda a stromy neodmyslitelně patří. Jen od roku 2017 podpořily MAS 30 projektů zaměřených na nové výsadby ve volné krajině i na zeleň ve městech. Dotace využité na tyto environmentální projekty převyšují částku 30 milionů korun.

Číst více,...

Balíme pro Šimonka

4, Prosinec 2020

Veřejná sbírka pod názvem "Balíme pro Šimonka" bude v kanceláři MAS Královédvorsko probíhat od 7. - 22. 12. 2020. Cílem celé akce je koupě čističky vzduchu.

Číst více,...

Něco končí a něco začíná

15, Listopad 2020

Ohlédnutí za úspěšnými třemi lety, kdy MAS podpořila více jak 50 různých subjektů na Královédvorsku a přinesla do regionu kolem 75 miliónů Kč. „Každý z realizovaných projektů je pro nás takovým malým zázrakem a zároveň odměnou za naši práci“, říká Ing. Lenka Křížová, ředitelka MAS Královédvorsko.

Číst více,...

Nakupujeme pro Královédvorsko

30, Říjen 2020

Po dobu nouzového stavu přicházíme s nabídkou zajištění nákupů pro osoby, které jsou v karanténě, seniory a ostatní obyvatele, jímž nákaza COVID-19 znemožňuje obstarání běžného nákupu.

Číst více,...

55 článků