Místní akční plán


Místní akční plán vzdělávání ORP Dvůr Králové nad Labem vstoupil do druhé poloviny své realizace

11, Květen 2017

Za aktivní účasti ředitelů, učitelů a dalších zainteresovaných partnerů se podařilo v rámci projektu realizovaného MAS Královédvorsko a městem Dvůr Králové nad Labem vytvořit fungující partnerství lokálních škol na území ORP, a tím z velké části již nyní naplnit daný cíl celého projektu.

Číst více,...

Naše školy v 21. století

14, Listopad 2016

Jak se v dnešní době učí v místních základních školách a jaká je úloha školy v dnešní společnosti? Setkání zástupců místních základních škol a veřejnosti, které se uskutečnilo 3. 11. 2016 od 16.30 hodin v prostorách Špýcharu Městského muzea se těmito otázkami zabývalo.

Číst více,...

Přes 300 rodičů se zapojilo do dotazníkového šetření spokojenosti se vzděláváním ve školách

14, Listopad 2016

Rodiče dětí jsou převážně spokojení s kvalitou mateřských a základních škol, kam jejich děti docházejí. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, které proběhlo v mateřských a základních školách na Královédvorsku na konci loňského školního roku.

Číst více,...

Pozvánka na setkání s veřejností

25, Říjen 2016

V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem si Vás dovolujeme pozvat na setkání s veřejností týkající se přístupů jednotlivých škol k výuce a vzdělávání.

Číst více,...

Dotazník pro rodiče ohledně volby školy pro děti

2, Červen 2016

Nabízíme Vám možnost podílet se na rozvoji mateřských a základních škol ve Dvoře Králové nad Labem a okolí! Neváhejte a zapojte se i Vy!

Číst více,...

Pozvánka na setkání

22, Březen 2016

Krajské sdružení NS MAS ČR, Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje a MAS Královédvorsko zvou na setkání zpracovatelů a aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje.

Číst více,...

Co je to MAP?

8, Březen 2016

Místní akční plán vzdělávání (MAP) je projekt, který se bude na území ORP Dvůr Králové realizovat po dobu 22 měsíců a jehož cílem je vytvoření partnerství lokálních škol na celém území ORP.

Číst více,...

55 článků