Místní akční plán


ČTENÁŘSKÉ DÍLNY PŘEDSTAVILY METODY VYUŽÍVANÉ V PRAXI

22, Listopad 2018

Workshop pod názvem "Čtenářské dílny" se uskutečnil 21.11.2018 v prostorách městské knihovny. Byly zde prezentovány využívané metody pro práci s knihou do výuky literatury.

Číst více,...

PROBĚHLO SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTUJÍCÍCH PODPORU DĚTÍ V PROBLEMATICKÉ SITUACI A OHROŽENÍ

16, Listopad 2018

Zástupcům vedení, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, a poté samotným pedagogům bylo určeno celodenní setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu v prostorách Hankova domu. Cílem setkání bylo vzájemně se poznat, předat si zkušenosti, sdílet osvědčenou praxi a navázat spolupráci.

Číst více,...

MAPujeme říjen

5, Listopad 2018

Připravili jsme krátký report z akcí, které se konaly v říjnu v rámci projektu MAP II.

Číst více,...

MAPujeme září

11, Říjen 2018

Nabízíme přehled nejdůležitějších akcí, které se v rámci projektu v posledních dnech uskutečnily.

Číst více,...

USKUTEČNÍ SE PRVNÍ VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY A SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

14, Srpen 2018

Místní lídři, působící v rámci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP II), projektu, realizovaném na území ORP Dvůr Králové nad Labem, chystají na září zajímavé semináře a workshopy pro pedagogy.

Číst více,...

Realizujeme společně priority ve vzdělávání

12, Červenec 2018

Již třetím rokem probíhají společná setkání zástupců škol a školských zařízení s dalšími subjekty z ORP Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání. Za tu dobu se podařilo realizovat spoustu věcí, které mají společný cíl, a to naplňovat definované priority v území a realizovat naplánované aktivity v oblasti vzdělávání. V aktuálním navazujícím projektu se po necelé půlroční aktivitě podařilo nastavit fungování a složení pracovních skupin, koordinační pracovní skupiny a řídícího výboru.

Číst více,...

MAS Královédvorsko uspořádala setkání ředitelů škol z regionu

12, Červenec 2018

Ředitele základních a mateřských škol působících na celém území ORP Dvůr Králové nad Labem pozvali zástupci MAS Královédvorsko ve středu 11. 4. 2018 k informativnímu setkání.

Číst více,...

Webinář: Jak využít nejnovější poznatky Hejného metody v prvním ročníku ZŠ

25, Duben 2018

Ve čtvrtek 3. května ve 20:00 proběhne webinář na téma: Jak využít nejnovější poznatky Hejného metody v prvním ročníku ZŠ. Přihlašte se a zajistěte si místo.

Číst více,...

59 článků