Místní akční plán


MAPujeme PRO VÁS ÚNOROVÉ AKCE

7, Březen 2019

Co se v rámci projektu událo za poslední měsíc?

Číst více,...

OCHUTNÁVKA METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ

28, Únor 2019

Promyšlené a strukturované využití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení žáků, k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých - to je jen jeden bod ze široké škály témat, která se na dvoudenním workshopu probírala.

Číst více,...

KOMUNIKACE RODIČŮ A ŠKOLY

20, Únor 2019

Celodenní workshop pro pedagogy a následná beseda pro veřejnost se zaměřila na to, jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním a konfliktům v procesu komunikace mezi rodiči a školou.

Číst více,...

MAPujeme PRO VÁS LEDEN

11, Únor 2019

Vyšlo nové číslo měsíčníku MAPujeme.

Číst více,...

PROČ INFORMAČNÍ GRAMOTNOST JIŽ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU?

7, Únor 2019

Ukázka pomůcek, které lze využít k zapojení informačních technologií při hraní s dětmi, proběhla v rámci workshopu určeného pro pedagogy MŠ.

Číst více,...

JAK MŮŽEME PŘEDCHÁZET NEDOROZUMĚNÍ S RODIČI?

20, Leden 2019

Stejnojmenný název nesl i seminář, který se uskutečnil pod vedením zkušené koordinátorky projektů sekce vzdělávání ve školství Mgr. et Bc. Jany Stejskalové ze spolku pro inovace - JOB.

Číst více,...

MAPujeme prosinec

3, Leden 2019

Prosincové číslo MAPujeme je tu.

Číst více,...

VYŠEL NEWSLETTER MAP

3, Prosinec 2018

Co se již v rámci MAP uskutečnilo a co pro Vás ještě v dohledné době chystáme se dozvíte v aktuálním čísle Newsletteru.

Číst více,...

60 článků