Místní akční plán


JAK MŮŽEME PŘEDCHÁZET NEDOROZUMĚNÍ S RODIČI?

20, Leden 2019

Stejnojmenný název nesl i seminář, který se uskutečnil pod vedením zkušené koordinátorky projektů sekce vzdělávání ve školství Mgr. et Bc. Jany Stejskalové ze spolku pro inovace - JOB.

Číst více,...

MAPujeme prosinec

3, Leden 2019

Prosincové číslo MAPujeme je tu.

Číst více,...

VYŠEL NEWSLETTER MAP

3, Prosinec 2018

Co se již v rámci MAP uskutečnilo a co pro Vás ještě v dohledné době chystáme se dozvíte v aktuálním čísle Newsletteru.

Číst více,...

SETKÁNÍ SPOLKŮ JAKO VÝZVA KE SPOLUPRÁCI

30, Listopad 2018

V sále Špýcharu Městského muzea se uskutečnilo setkání spolků, působících na Královédvorsku.

Číst více,...

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY PŘEDSTAVILY METODY VYUŽÍVANÉ V PRAXI

22, Listopad 2018

Workshop pod názvem "Čtenářské dílny" se uskutečnil 21.11.2018 v prostorách městské knihovny. Byly zde prezentovány využívané metody pro práci s knihou do výuky literatury.

Číst více,...

PROBĚHLO SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTUJÍCÍCH PODPORU DĚTÍ V PROBLEMATICKÉ SITUACI A OHROŽENÍ

16, Listopad 2018

Zástupcům vedení, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, a poté samotným pedagogům bylo určeno celodenní setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu v prostorách Hankova domu. Cílem setkání bylo vzájemně se poznat, předat si zkušenosti, sdílet osvědčenou praxi a navázat spolupráci.

Číst více,...

MAPujeme říjen

5, Listopad 2018

Připravili jsme krátký report z akcí, které se konaly v říjnu v rámci projektu MAP II.

Číst více,...

MAPujeme září

11, Říjen 2018

Nabízíme přehled nejdůležitějších akcí, které se v rámci projektu v posledních dnech uskutečnily.

Číst více,...

55 článků