Místní akční plán


MAPujeme říjen

5, Listopad 2018

Připravili jsme krátký report z akcí, které se konaly v říjnu v rámci projektu MAP II.

Číst více,...

MAPujeme září

11, Říjen 2018

Nabízíme přehled nejdůležitějších akcí, které se v rámci projektu v posledních dnech uskutečnily.

Číst více,...

USKUTEČNÍ SE PRVNÍ VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY A SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

14, Srpen 2018

Místní lídři, působící v rámci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP II), projektu, realizovaném na území ORP Dvůr Králové nad Labem, chystají na září zajímavé semináře a workshopy pro pedagogy.

Číst více,...

Realizujeme společně priority ve vzdělávání

12, Červenec 2018

Již třetím rokem probíhají společná setkání zástupců škol a školských zařízení s dalšími subjekty z ORP Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání. Za tu dobu se podařilo realizovat spoustu věcí, které mají společný cíl, a to naplňovat definované priority v území a realizovat naplánované aktivity v oblasti vzdělávání. V aktuálním navazujícím projektu se po necelé půlroční aktivitě podařilo nastavit fungování a složení pracovních skupin, koordinační pracovní skupiny a řídícího výboru.

Číst více,...

MAS Královédvorsko uspořádala setkání ředitelů škol z regionu

12, Červenec 2018

Ředitele základních a mateřských škol působících na celém území ORP Dvůr Králové nad Labem pozvali zástupci MAS Královédvorsko ve středu 11. 4. 2018 k informativnímu setkání.

Číst více,...

Webinář: Jak využít nejnovější poznatky Hejného metody v prvním ročníku ZŠ

25, Duben 2018

Ve čtvrtek 3. května ve 20:00 proběhne webinář na téma: Jak využít nejnovější poznatky Hejného metody v prvním ročníku ZŠ. Přihlašte se a zajistěte si místo.

Číst více,...

Setkání ředitelů škol v ORP Dvůr Králové nad Labem

6, Duben 2018

MAS Královédvorsko zve ředitele škol ke společnému setkání.

Číst více,...

Zpracován rozvojový plán pro oblast předškolního a základního vzdělávání na období 2018-2020

9, Leden 2018

V rámci realizace projektu MAP byl zpracován rozvojový plán pro oblast předškolního a základního vzdělávání pro celé území ORP Dvůr Králové nad Labem.

Číst více,...

17 článků