LETNÍ KEMPY 2021

První kemp se konal v prostorách Základní a mateřské školy v obci Mostek. Následoval obsazený turnus na  Základní škole Strž, kde se děti proměnily v malé chemiky a zkoušely na vlastní kůži chemické pokusy. Týden poté byl plně nabitý a kempy probíhaly zároveň v Městské knihovně Slavoj, Nízkoprahovém zařízení Střelka a Základní škole 5. Května. Program byl všude různorodý. Nechyběla návštěva robotické učebny či textilního muzea, kde si děti na trička mohly vyzkoušet modrotisk. Ze sportovních aktivit proběhla ukázka házené a základy volejbalu. V parku si děti vyzkoušely stopovanou a s profesionálním hledačem, pejskem, kdy se vydaly po stopách ztracené holčičky. Nechyběly ani výlety a děti navštívily nedaleký Hospital Kuks. Proběhla ukázka první pomoci a  za asistence Státní Policie ČR také ukázka psovodů v akci. Někteří „táborníci“ si připravili na závěr týdne i divadelní vystoupení pro rodiče. Ve stejném duchu se nesly poslední kempy na  Základní škole Schulzovy sady a v prostorách TJ Sokol.  Celkem se všech sedmi turnusů zúčastnilo na 120 dětí z celého Královédvorska.