LEADERFEST 2019 A PROJEKT ROBOTICKÉ UČEBNY

MAS Královédvorsko byla ze strany pořadatelů oslovena k prezentaci podpořeného projektu Sdílená učebna informatiky a robotiky.

Prezentace se ujala místostarostka města Dvůr Králové nad Labem, paní Mgr. Alexandra Jiřičková, která v roli žadatele konkretizovala jednotlivé aktivity v projektu. Ředitelka kanceláře MAS, Ing. Lenka Křížová pak právě zmínila pozitivní dopad existence MAS na území Královédvorska, kdy díky principu Leader, který MAS realizuje, vznikají inovativní a přínosné projekty. 

PREZENTACE KE STAŽENÍ 

Více o projektu:

Sdílená učebna informatiky a robotiky - žadatel Město Dvůr Králové nad Labem, který je zároveň v roli zřizovatele místních ZŠ. Potřeba projektu vyplynula ze setkávání PS Robotika v rámci projektu MAP II, kde jsou zastoupeni pedagogičtí pracovníci místních ZŠ. Ve Dvoře Králové nad Labem chybí v současné době ale prostory pro zřízení moderní sdílené učebny informatiky a robotiky - stávající 4 ZŠ jsou plné žáků a nemají dostatečný prostor pro vznik učebny. Proto byl vybrán objekt Střední školy informatiky a služeb, která se také ve městě nachází a kam mají ze všech škol žáci přístup během několika minut pěšky. Dále pak jsou na této střední školy obory, na kterých studují bývalí absolventi těchto ZŠ. Tito studenti se budou zapojovat i do výuky pro žáky a to včetně volnočasových aktivit. Žadatel plánuje, že spolupráce studentů střední školy a základních škol bude motivovat žáky ZŠ k volbě technických povolání se zaměřením na IT, po kterých je v regionu vysoká poptávka.   Sdílená učebna informatiky a robotiky předpokládá zřízení robotické a výrobní učebny, ve kterých se budou žáci i jejich učitelé rozvíjet ve schopnostech práce s digitálními technologiemi. Objekt učebny totiž bude přístupný i zájmovým kroužkům technické dovednosti (robotiky), které budou využívány žáky jako mimoškolní aktivity. Do budoucna se plánuje využití pro celé území ORP Dvůr Králové. V robotické a výrobní učebně budou vyučovány předměty Informatika, a to primárně pro žáky 2. stupně (5, 6. 7. 8. a 9 ročníků ZŠ) v rámci nadstavby teoretické výuky a to včetně seminářů a rozšířené výuky. V rámci předmětu Informatika budou vyučovány základy programování a počítačové grafiky, které prohlubují poznatky z předmětu Informatika. Výuka bude vyplývat ze Školních vzdělávacích programů všech čtyř městských škol. Zakoupené vybavení bude umožňovat jednoduché programování, sestavování robotických prvků, skenování a tisk na 3 D tiskárně, gravírování, bude možno využít řezací plotr a programovat tisk. Pro mladší žáky budou využitelní roboti pro výuku s možností jednoduchého programování v rámci Projektových dnů. Žáci budou formou hry seznamováni s prvky informačních technologií, ve sdílené dílně učebně budou připravovat své školní projekty.  Realizací tohoto projektu, kdy došlo ke spolupráci několika subjektů (město jako zřizovatel a žadatel), všechny ZŠ (doložily v rámci projektu smlouvu o spolupráci) a Střední škola informatiky a služeb (místo realizace projektu) dojde k významnému posílení vzájemných vztahů mezi subjekty s pozitivním dopadem na celý region. Tím bude moderní vzdělávací instituce na úrovni 21. století, poskytována profesionály v oboru. Dopadem na cílové skupiny bude možnost využít kvalitních vzdělávacích služeb. Realizací projektu dojde také k využití alokovaných prostředků v rámci IROP pro MAS Královédvorsko, která je zároveň realizátorem projektu MAP.