Krátkodobá stáž pedagogických pracovníků základních škol ve Finsku

Finské školství obsazuje už bezmála dvě desetiletí nejvyšší příčky v Programu pro mezinárodní hodnocení studentů PISA. Tomuto úspěchu předcházela postupná reforma, kterou za podpory státu vedli sami učitelé. Dnes patří povolání učitele ve finské společnosti mezi tři nejprestižnější.

Během čtyřdenní stáže v Helsinkách jsme navštívili tři školy. Obdivovali jsme zde hlavně zrekonstruované budovy, nadstandardně vybavené odborné učebny, knihovny a odpočinková zákoutí, která jsou samozřejmou součástí každé školy. Práci žáků a učitelů jsme mohli pozorovat v omezené míře, protože ve Finsku právě končil školní rok. Kromě návštěv škol jsme absolvovali také jednu odbornou přednášku, kterou vedla spoluautorka školské reformy paní Eeva Penttilä. Po práci jsme měli možnost poznávat alespoň krátce i krásy Finska v Helsinkách, ve starobylém městečku Porvoo a v pevnosti Suomenlinna.

Odbornou stáž jsme zahájili v Lycée Franco – Finlandais d´Helsinki, státem provozované škole zaměřené na francouzský jazyk a kulturu francouzsky mluvících zemí. Vzdělání se zde poskytuje dětem od tří do osmnácti let. Do základního vzdělávání ve Finsku vstupují žáci až v 7 letech, tedy o rok později než u nás. První stupeň zde trvá 6 let, na něj navazuje druhý stupeň, který trvá tři roky. Následné studium na středních školách trvá další tři roky. Studenti, kteří neuspějí v přijímacím řízení na střední školu, navštěvují záchytný 10. ročník základní školy. Zaujalo nás, že v této škole probíhá výuka v 1. – 4. ročníku pouze ve francouzštině.

Další den jsme navštívili Munkkiniemi Co – Educational School, zkráceně Munkka. Tato škola je zaměřená na studenty od 12 do 18 let (druhý stupeň základní školy a střední škola). Zde nás zaujaly závěrečné prezentace žáků z dílen – ušité polštáře a dřevěné stoličky. Dále pak tandemová výuka v blocích (např. o srdci se žáci učili v propojené hodině přírodopisu a fyziky), všudypřítomné využívání tabletů a mobilních telefonů v hodinách a pohodová atmosféra
o přestávkách, které většinou žáci tráví venku.

Poslední školou, kterou jsme navštívili, byla mateřská a základní škola Kulosaari pro děti od 1 do 13 let. Nachází se v oblasti, kde je soustředěna většina ambasád v Helsinkách. Proto umožňuje dětem navštěvovat dvojjazyčné třídy, kde se vyučuje ve finském i anglickém jazyce.

Všechny školy ve Finsku učí podle národního kurikula, jehož hlavním cílem je rozvoj člověka jako lidské bytosti i jako občana vybudováním základních obecných kompetencí (znalosti, schopnosti, hodnoty, přístup a vůle). Pro učitele, rodiče a žáky je nejdůležitější rovnost
a důvěra. Právo na zcela bezplatné vzdělání tu mají všichni (stát hradí žákům nejen pomůcky, ale i exkurze a obědy). Rodiče své děti posílají do spádových škol, věří v jejich kvalitu, která je v celé zemi srovnatelná. Soukromé školy zde prakticky neexistují.

Stáž byla pro nás účastníky velice přínosná, každý si zde našel něco, co by chtěl uplatnit v našich podmínkách. Při závěrečné diskuzi všech účastníků zaznělo mnoho inspirací a podnětů ke změnám. Je zřejmé, že bez podpory státu to ale nepůjde.

Mgr. Diana Kotová