KOMUNIKACE RODIČŮ A ŠKOLY

Psycholog, odborník na konflikty, specifické chování jedinců, přednášející na katedře psychologie FF UK v Praze, lektor, psychoterapeut. To je základní výčet toho, čemu se PhDr. David Čáp, Ph.D, který přijal naše pozvání a vedl zde jednodenní workshop pro pedagogy a následnou besedu pro veřejnost, věnuje. 

Samotný workshop, kterého se zúčastnilo 14 pedagogických či psychologických pracovníků z místních základních škol, byl velmi interaktivní. V úvodní části šlo vůbec o představení toho, čemu se pan doktor věnuje a jaké informace by tedy z jeho několikaleté praxe mohly být pro přítomné pedagogy užitečné. Zaměřil se na to, co potřebuje škola sdělovat, co rodiče očekávají, jakou roli v tom hraje celý tým školy a jak se vyhnout právě zbytečným nedorozuměním a konfliktům. Následovaly praktické ukázky příkladů z praxe, které si samotní pedagogové vyzkoušeli. Zaměřeny byly na samotné vedení rozhovoru s rodičem, který je například v afektu, či se chová verbálně hrubě. Bylo vidět, že v některých situacích je pro učitele velmi těžké,  jak na takové chování zareagovat. Po ukončení workshopu si většina uvědomila, kde jsou případná slabá místa v jejich komunikaci s rodiči a jak pracovat na jejich zlepšení.

Beseda, která pozvolně na workshop navazovala, byla určena pro širokou veřejnost, tedy zejména právě pro rodiče. Ve dvouhodinovém diskuzním bloku padaly dotazy týkající se názorů na inkluzi, šikanu ve škole, problematické chování či samotné nastavení komunikace rodičů s pedagogy.