Jak komunikovat s Úřadem práce v době nouzového stavu

Můžete využít telefon (hovor, SMS), email (nemusíte mít zaručený elektronický podpis), datovou schránku, poštovní služby apod. 

Formuláře žádostí a další dokumenty můžete (nebo někdo z Vašich blízkých) také vhodit do schránek, které jsou umístěny obvykle u vstupu na pracoviště Úřadu práce ČR nebo na jiném viditelně označeném místě. 

Nezapomínejte prosím na žádostech či jiných dokumentech předávaných krajské pobočce uvádět Vaše kontaktní údaje – telefon, email apod., aby Vás zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli v případě potřeby kontaktovat a pokud to bude možné,
i podepsat se. 

Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele nebo příjemce dávky, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na emaily nebo dopisy obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje.

Osobní jednání jsou minimalizována, jsou samozřejmě možná po předchozím objednání. 

Další praktické informace jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce České republiky a také na Ministerstva práce a sociálních věcí.

K dispozici je i Call centrum Úřadu práce ČR. Call centrum Úřadu práce ČR má telefonní číslo 844 844 803. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, následovně:

• v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin
• v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin
• v pátek od 8 do 13 hodin.

Dotazy je možné posílat také elektronickou cestou na email kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. K dotazům k rodičovskému příspěvku lze využít email rodicak@uradprace.czVzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. S konkrétními záležitostmi je třeba se obrátit na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.