Jak fungovat online

5, Květen 2020

Online výuka a jak na ni. Víte si rady?

Číst více,...

Dvoutisícovka

4, Květen 2020

Spouštíme podporu malých podnikatelských subjektů na Královédvorsku.

Číst více,...

Vyhlášena 14.výzva IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb V

14, Duben 2020

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 20. 4. 2020 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V. Jedná se o možnost podpory infrastruktury směřující ke kvalitnějšímu poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb. Celkové způsobilé výdaje pro tuto výzvu činí 1 282 797,32 Kč.

Číst více,...

Informace pro příjemce z OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů

9, Duben 2020

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a sdělení ŘO k plnění lhůt.

Číst více,...

Závazné stanovisko k realizovaným projektům z IROP

9, Duben 2020

Realizujete projekt z IROP? Věnujte pozornost Závaznému stanovisku ŘO IROP č. 20. Týká se řízení projektu ve fázi realizace a udržitelnosti v souvislosti s komplikacemi způsobenými současným stavem.

Číst více,...

Zahájena mimořádná výzva k předkládání návrhů COVID-19: 600 000 EUR na projekty v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a MSME

3, Duben 2020

S cílem poskytnout cílenou reakci na globální ohnisko způsobené COVID-19 je CEI ráda, že zahajuje mimořádnou výzvu k předkládání návrhů do roku 2020 . Účelem této výzvy je rychlé řešení specifických potřeb komunit v členských státech SEI.

Číst více,...

277 článků