PŘIJĎTE S NÁMI ZAŽÍT ZEMĚDĚLSTVÍ

20, Březen 2019

Jak dlouho trvá než vznikne 1 cm půdy? Jaký je rozdíl mezi tradičním a moderním zemědělstvím? Kolik škol v republice nabízí zemědělské vzdělání? Jak probíhá práce s nejmodernější zemědělskou technikou? Zažijte a ochutnejte s námi zemědělství.

Číst více,...

Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova IV

18, Březen 2019

Vyhlašujeme první letošní výzvu z PRV. Týká se zemědělských a nezemědělských podnikatelů, podpory zemědělských produktů a neproduktivních investic v lesích.

Číst více,...

MAPujeme PRO VÁS ÚNOROVÉ AKCE

7, Březen 2019

Co se v rámci projektu událo za poslední měsíc?

Číst více,...

OCHUTNÁVKA METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ

28, Únor 2019

Promyšlené a strukturované využití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení žáků, k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých - to je jen jeden bod ze široké škály témat, která se na dvoudenním workshopu probírala.

Číst více,...

PODPOŘÍME VAŠI AKCI

25, Únor 2019

Pod stejnojmenným názvem vyhlašujeme krátkodobou výzvu na podporu drobných jednorázových společenských, sportovních či kulturních akcí, které se uskuteční v průběhu dubna - září 2019 na území MAS Královédvorsko.

Číst více,...

KOMUNIKACE RODIČŮ A ŠKOLY

20, Únor 2019

Celodenní workshop pro pedagogy a následná beseda pro veřejnost se zaměřila na to, jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním a konfliktům v procesu komunikace mezi rodiči a školou.

Číst více,...

214 článků