TEXT

Vyhlášena výzva na Sociální podnikání

20, Srpen 2018

MAS Královédvorsko vyhlásilo dne 20. 8. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Královédvorsko: Sociální podnikání. Celková alokace pro tuto výzvu činí: 5 000 000 Kč.

Číst více,...

USKUTEČNÍ SE PRVNÍ VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY A SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

14, Srpen 2018

Místní lídři, působící v rámci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP II), projektu, realizovaném na území ORP Dvůr Králové nad Labem, chystají na září zajímavé semináře a workshopy pro pedagogy.

Číst více,...

Vyhlášena 7.výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

10, Srpen 2018

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Jedná se o možnost podpory na vznik nového sociálního podniku či rozšíření stávajícího. Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 706 315 Kč.

Číst více,...

Realizujeme společně priority ve vzdělávání

12, Červenec 2018

Již třetím rokem probíhají společná setkání zástupců škol a školských zařízení s dalšími subjekty z ORP Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání. Za tu dobu se podařilo realizovat spoustu věcí, které mají společný cíl, a to naplňovat definované priority v území a realizovat naplánované aktivity v oblasti vzdělávání. V aktuálním navazujícím projektu se po necelé půlroční aktivitě podařilo nastavit fungování a složení pracovních skupin, koordinační pracovní skupiny a řídícího výboru.

Číst více,...

MAS Královédvorsko uspořádala setkání ředitelů škol z regionu

12, Červenec 2018

Ředitele základních a mateřských škol působících na celém území ORP Dvůr Králové nad Labem pozvali zástupci MAS Královédvorsko ve středu 11. 4. 2018 k informativnímu setkání.

Číst více,...

11. kolo příjmu žádostí - PODKRKONOŠÍ regionální produkt

22, Červen 2018

Aktuálně bylo vyhlášeno 11. kolo příjmu žádostí týkající se certifikace regionálních produktů.

Číst více,...

191 článků