MAPujeme říjen

5, Listopad 2018

Připravili jsme krátký report z akcí, které se konaly v říjnu v rámci projektu MAP II.

Číst více,...

MAPujeme září

11, Říjen 2018

Nabízíme přehled nejdůležitějších akcí, které se v rámci projektu v posledních dnech uskutečnily.

Číst více,...

Vyhlášena 9.výzva IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb II

19, Září 2018

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 1. 10. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. Jedná se o možnost podpory infrastruktury směřující ke kvalitnějšímu poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb. Celkové způsobilé výdaje pro tuto výzvu činí 2 000 000 Kč.

Číst více,...

Vyhlášena 8.výzva IROP - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání II

6, Září 2018

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 10. 9. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ II. Jedná se o možnost podpory směřující na infrastrukturu předškolního, základního, středního a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Celkové způsobilé výdaje pro tuto výzvu činí 4 016 306 Kč.

Číst více,...

Informujeme o činnosti MAS - vyšel Zpravodaj

22, Srpen 2018

Nejen pro členy MAS Královédvorsko slouží právě vydaný Zpravodaj.

Číst více,...

Subjektům na Královédvorsku se daří čerpat evropské dotace

21, Srpen 2018

Od srpna loňského roku, kdy MAS Královédvorsko vyhlásila vůbec první výzvu k podávání projektových žádostí, se podařilo do dnešního dne rozdělit mezi jednotlivé subjekty (obce, firmy, fyzické osoby, OSVČ) částku blížící se ke 40 miliónům Kč.

Číst více,...

197 článků