Krajské dotační programy 2014

21, Listopad 2013

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání 4.11.2013 dotační programy pro rok 2014. Oproti loňskému roku došlo u většiny oblastí ke změnám. V oblasti Regionální rozvoj je nově zařazen program Podpora hasičské techniky pro obce s JPO (jednotka požární ochrany). V oblasti Prevence byly Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a Podpora a rozvoj zdravého životního stylu sloučeny do společného dotačního titulu.

Číst více,...

Role MAS je vyjasněna již dávno

19, Listopad 2013

První místní akční skupiny (MAS) vznikly na území ČR již v roce 2003. V současné době již pokrývají více jak 82 % území republiky – působí tedy na území více jak 5200 venkovských obcí a měst.

Číst více,...

První setkání pracovní skupiny

19, Listopad 2013

V úterý 14. listopadu proběhlo na městském úřadě ve Dvoře Králové n. l. první setkání pracovní skupiny s cílem tvorby Integrované strategie území Královédvorska (ISÚ). Zúčastnilo se cca 25 občanů, kteří svůj zájem o spolupráci vyjádřili v říjnovém dotazníkovém šetření.

Číst více,...

Předběžné vyhodnocení dotazníkového šetření

19, Listopad 2013

V říjnu proběhlo na území celé MAS Královédvorsko dotazníkové šetření, které přináší očekávané, ale někdy i méně očekávané výsledky. Zpět se nám vrátilo 290 vyplněných dotazníků, z nichž byla cca polovina tištěných a polovina byla vyplněna na internetu.

Číst více,...

Třebihošť nechce být členem MAS

18, Listopad 2013

Obecní zastupitelstvo Třebihošťě (Třebihošť, Horní a Dolní Dehtov, Zvičina) se rozhodlo neúčastnit se MAS ani jako člen, ani poskytnutím svého území, které zahrnuje i Zvičinu.

Číst více,...

Poděkování za dobrovolné příspěvky

17, Listopad 2013

Poděkování za dobrovolné příspěvky. Poplatky za členství jsou stanoveny až od příštího roku, proto jsme požádali členy i nečleny MAS o zaplacení dobrovolného příspěvku i na rok letošní.

Číst více,...

281 článků