Druhé veřejné setkání - HROZBY a PŘÍLEŽITOSTI

25, Listopad 2013

Zveme vás na další veřejné jednání, které se uskuteční již 26. listopadu 2013 od 16.30 hodin opět v salonku hotelu Safari ve Dvoře Králové nad Labem.

Číst více,...

Valné shromáždění

23, Listopad 2013

V úterý 26.11.2013 se od 15:00 hodin uskuteční Valné shromáždění MAS Královédvorsko.

Číst více,...

Krajské dotační programy 2014

21, Listopad 2013

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání 4.11.2013 dotační programy pro rok 2014. Oproti loňskému roku došlo u většiny oblastí ke změnám. V oblasti Regionální rozvoj je nově zařazen program Podpora hasičské techniky pro obce s JPO (jednotka požární ochrany). V oblasti Prevence byly Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a Podpora a rozvoj zdravého životního stylu sloučeny do společného dotačního titulu.

Číst více,...

Role MAS je vyjasněna již dávno

19, Listopad 2013

První místní akční skupiny (MAS) vznikly na území ČR již v roce 2003. V současné době již pokrývají více jak 82 % území republiky – působí tedy na území více jak 5200 venkovských obcí a měst.

Číst více,...

První setkání pracovní skupiny

19, Listopad 2013

V úterý 14. listopadu proběhlo na městském úřadě ve Dvoře Králové n. l. první setkání pracovní skupiny s cílem tvorby Integrované strategie území Královédvorska (ISÚ). Zúčastnilo se cca 25 občanů, kteří svůj zájem o spolupráci vyjádřili v říjnovém dotazníkovém šetření.

Číst více,...

Předběžné vyhodnocení dotazníkového šetření

19, Listopad 2013

V říjnu proběhlo na území celé MAS Královédvorsko dotazníkové šetření, které přináší očekávané, ale někdy i méně očekávané výsledky. Zpět se nám vrátilo 290 vyplněných dotazníků, z nichž byla cca polovina tištěných a polovina byla vyplněna na internetu.

Číst více,...

277 článků