Uskutečnilo se setkání starostů, podnikatelů a významných aktérů v oblasti regionálního rozvoje

23, Květen 2022

Místní aktéři se sešli k problematice hospodářsky a sociálně ohrožených území v rámci národní i krajské úrovně ve vazbě na území SO ORP.

Číst více,...

Energetika a úspory energií

20, Duben 2022

Zveme Vás na sérii odborných seminářů k energetice.

Číst více,...

Vyhlášena 10. výzva z Programu rozvoje venkova

4, Duben 2022

Aktuálně vyhlášená výzva z Programu rozvoje venkova podpoří malé a střední podnikatele a vlastníky lesa na Královédvorsku. Celková alokace na výzvu činí 2 358 438 Kč.

Číst více,...

Společná pomoc MAS Ukrajině

16, Březen 2022

Národní síť MAS vytvořila platformu na společnou koordinaci pomoci uprchlíkům. Kapacita ve velkých městech se vyčerpává, pomoci může venkov.

Číst více,...

MAS se aktivně zapojuje do oblasti energetiky

16, Březen 2022

Jednotlivé MAS se postupně od loňského roku zapojují do tvorby energetických plánů obcí, řeší téma komunitní energetiky atd. MAS Královédvorsko oslovila předběžně energetické poradce, kteří by v území pomohli zpracovat tzv. SECAP - akční energetický plán na našem území.

Číst více,...

Podpoříme Vaši propagaci

16, Březen 2022

Se zaměřením na podporu marketingových aktivit pro místní podnikatele, vyhlašuje MAS Královédvorsko výzvu pod názvem „Podpoříme Vaši propagaci“.

Číst více,...

312 článků