Vyhlášena výzva z OPZ na SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II.

3, Prosinec 2018

MAS Královédvorsko vyhlásilo dne 3. 12. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Královédvorsko: Sociální podnikání II. Celková alokace pro tuto výzvu činí: 5 000 000 Kč.

Číst více,...

Vyhlášena 10. výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II.

3, Prosinec 2018

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 3. 12. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. Jedná se o možnost podpory na vznik nového sociálního podniku či rozšíření stávajícího. Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 000 000 Kč.

Číst více,...

VYŠEL NEWSLETTER MAP

3, Prosinec 2018

Co se již v rámci MAP uskutečnilo a co pro Vás ještě v dohledné době chystáme se dozvíte v aktuálním čísle Newsletteru.

Číst více,...

SETKÁNÍ SPOLKŮ JAKO VÝZVA KE SPOLUPRÁCI

30, Listopad 2018

V sále Špýcharu Městského muzea se uskutečnilo setkání spolků, působících na Královédvorsku.

Číst více,...

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY PŘEDSTAVILY METODY VYUŽÍVANÉ V PRAXI

22, Listopad 2018

Workshop pod názvem "Čtenářské dílny" se uskutečnil 21.11.2018 v prostorách městské knihovny. Byly zde prezentovány využívané metody pro práci s knihou do výuky literatury.

Číst více,...

PROBĚHLO SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTUJÍCÍCH PODPORU DĚTÍ V PROBLEMATICKÉ SITUACI A OHROŽENÍ

16, Listopad 2018

Zástupcům vedení, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, a poté samotným pedagogům bylo určeno celodenní setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu v prostorách Hankova domu. Cílem setkání bylo vzájemně se poznat, předat si zkušenosti, sdílet osvědčenou praxi a navázat spolupráci.

Číst více,...

197 článků