Valné shromáždění

18, Únor 2014

Výbor MAS svolává Valné shromáždění.

Číst více,...

Koncepce vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem - EDUin

17, Únor 2014

V úterý 18. února 2014 v 16 hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu poprvé sejde pracovní skupina pro tvorbu koncepce vzdělávání ve Dvoře Králové nad Labem. Pokud se zajímáte o problematiku vzdělávání a máte zájem se zapojit do přípravy koncepce, můžete se setkání také zúčastnit.

Číst více,...

Univerzita třetího věku v městské knihovně

17, Únor 2014

Občanské sdružení Krkonoše a Podkrkonoší ve spolupráci s MAS Královédvorsko a Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem nabízejí nově možnost celoživotního vzdělávání formou Univerzity třetího věku (U3V), jehož garantem je Zemědělská univerzita v Praze.

Číst více,...

Projekt Obce sobě na Královédvorsku postupuje kupředu

10, Únor 2014

Celkem patnáct zástupců obcí z území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem se sešlo ve čtvrtek 6. února 2014 ke společnému stolu, aby jim byly představeny hlavní myšlenky podpory meziobecní spolupráce v projektu s názvem Obce sobě, který se realizuje pod hlavičkou Svazu měst a obcí ČR.

Číst více,...

Podpora spolkové činnosti - Stolní bodování králíků a drůbeže

9, Únor 2014

Úkolem Místních akčních skupin v celé Evropě je také podpora činnosti klubů, spolků a dalších zájmových organizací ve venkovském regionu. Aktivní společenský život lidí, které spojuje stejný, nebo podobný zájem může být ne snad hlavním, ale přesto důležitým důvodem setrvání aktivních lidí a zamezení jejich odlivu do velkých měst.

Číst více,...

Svatební expo 2014

8, Únor 2014

Svatební expo 2014, které se konalo ve čtvrtek 6. 2. 2014 v prostorách Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem se termínově zařadilo na první místo ze všech 16 námi podpořených akcí v rámci Tréninkové výzvy.

Číst více,...

248 článků