Předběžné vyhodnocení dotazníkového šetření

19, Listopad 2013

V říjnu proběhlo na území celé MAS Královédvorsko dotazníkové šetření, které přináší očekávané, ale někdy i méně očekávané výsledky. Zpět se nám vrátilo 290 vyplněných dotazníků, z nichž byla cca polovina tištěných a polovina byla vyplněna na internetu.

Číst více,...

Třebihošť nechce být členem MAS

18, Listopad 2013

Obecní zastupitelstvo Třebihošťě (Třebihošť, Horní a Dolní Dehtov, Zvičina) se rozhodlo neúčastnit se MAS ani jako člen, ani poskytnutím svého území, které zahrnuje i Zvičinu.

Číst více,...

Poděkování za dobrovolné příspěvky

17, Listopad 2013

Poděkování za dobrovolné příspěvky. Poplatky za členství jsou stanoveny až od příštího roku, proto jsme požádali členy i nečleny MAS o zaplacení dobrovolného příspěvku i na rok letošní.

Číst více,...

Návštěva v Úpici

8, Listopad 2013

Ve čtvrtek jsme vyjeli do naší sousední MAS Království Jestřebí Hory. Je škoda, že jsme k nim na zkušenou nevyrazili již dříve. Asi bychom některé věci řešili trochu jinak.

Číst více,...

První setkání pracovní skupiny

30, Říjen 2013

V listopadu se také uskuteční 1. setkání pracovní skupiny, a to 14.11.2013 od 15:00 hodin. Definujeme zde budoucí podobu pracovních skupin na základě námětů, které vzešly z 1.veřejného setkání.

Číst více,...

Využívat, či nevyužívat evropské dotace?

29, Říjen 2013

Vážení občané Královédvorska, jsme součástí Evropské unie, což nám přináší jak negativní, tak pozitivní zkušenosti. My zde na Královédvorsku nejspíš nevyřešíme systém fungování tohoto evropského hyperstátu, měli bychom však využívat ty věci, které díky členství v EU využívat můžeme a které náš region doposud využíval buď vůbec, a nebo trestuhodně málo. A tou věcí je systém dotační politiky, která nemusí nutně znamenat jenom miliardové podvody a lahve od vína napěchované úplatky.

Číst více,...

224 článků