12. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

11, Červen 2019

MAS Podchlumí, z.s. vyhlašuje ve spolupráci s MAS Královédvorsko, z.s. a spolkem Podzvičinsko, z.s. XII. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“. Jste místní producent hrdý na Podkrkonoší? Nyní můžete pro svůj produkt získat značku „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“

Číst více,...

MAPujeme květnové akce

9, Červen 2019

Zúčastnili jste se také nějaké z květnových akcí?

Číst více,...

LEADERFEST 2019 A PROJEKT ROBOTICKÉ UČEBNY

7, Červen 2019

Leaderfest, každoroční setkání všech MAS působících na území ČR, se letos uskutečnil ve dnech 22. - 24. května v Žatci.

Číst více,...

Vyhlášena 13.výzva IROP-PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ III

4, Červen 2019

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 10. 6. 2019 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ III. Jedná se o možnost podpory na vznik nového sociálního podniku či rozšíření stávajícího. Celková alokace pro tuto výzvu činí 888 848,660 Kč.

Číst více,...

Vyhlášena 12.výzva IROP - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání III

4, Červen 2019

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 10. 6. 2019 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ III. Jedná se o možnost podpory směřující na infrastrukturu základního vzdělávání. Celkové způsobilé výdaje pro tuto výzvu činí 3 210 185,28 Kč.

Číst více,...

MAS ZPRACOVALA MID-TERM EVALUACI

22, Květen 2019

Od října loňského roku pracovala kancelář MAS na tvorbě evaluační zprávy, která měla za cíl zhodnotit dosavadní činnost v rámci SCLLD.

Číst více,...

214 článků