TEXT

Informujeme o činnosti MAS - vyšel Zpravodaj

22, Srpen 2018

Nejen pro členy MAS Královédvorsko slouží právě vydaný Zpravodaj.

Číst více,...

Subjektům na Královédvorsku se daří čerpat evropské dotace

21, Srpen 2018

Od srpna loňského roku, kdy MAS Královédvorsko vyhlásila vůbec první výzvu k podávání projektových žádostí, se podařilo do dnešního dne rozdělit mezi jednotlivé subjekty (obce, firmy, fyzické osoby, OSVČ) částku blížící se ke 40 miliónům Kč.

Číst více,...

Vyhlášena výzva na Sociální podnikání

20, Srpen 2018

MAS Královédvorsko vyhlásilo dne 20. 8. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Královédvorsko: Sociální podnikání. Celková alokace pro tuto výzvu činí: 5 000 000 Kč.

Číst více,...

USKUTEČNÍ SE PRVNÍ VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY A SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY

14, Srpen 2018

Místní lídři, působící v rámci Místního akčního plánu vzdělávání (MAP II), projektu, realizovaném na území ORP Dvůr Králové nad Labem, chystají na září zajímavé semináře a workshopy pro pedagogy.

Číst více,...

Vyhlášena 7.výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

10, Srpen 2018

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Jedná se o možnost podpory na vznik nového sociálního podniku či rozšíření stávajícího. Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 706 315 Kč.

Číst více,...

Realizujeme společně priority ve vzdělávání

12, Červenec 2018

Již třetím rokem probíhají společná setkání zástupců škol a školských zařízení s dalšími subjekty z ORP Dvůr Králové nad Labem, a to v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání. Za tu dobu se podařilo realizovat spoustu věcí, které mají společný cíl, a to naplňovat definované priority v území a realizovat naplánované aktivity v oblasti vzdělávání. V aktuálním navazujícím projektu se po necelé půlroční aktivitě podařilo nastavit fungování a složení pracovních skupin, koordinační pracovní skupiny a řídícího výboru.

Číst více,...

181 článků