Naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin

11, Září 2014

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Hlavním cílem je intenzivně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím tzv. Místních akčních skupin (MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii. Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.

Číst více,...

Pracovní verze strategie odeslána na MMR

29, Srpen 2014

V rámci povinného výstupu OP Technická pomoc byla na Ministerstvo odeslána pracovní verze strategie MAS Královédvorsko k připomínkování.

Číst více,...

Pozvánka na zasedání Výboru MAS

28, Srpen 2014

Srdečně zveme členy Výboru na schůzku, která se uskuteční 9. 9. 2014 v kanceláři MAS.

Číst více,...

Vyjednávání po třech letech skončilo, Česká republika se dohodla s Bruselem

19, Srpen 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014-2020. Dnes úředníci Evropské komise přijali v podobě, kterou navrhla česká strana, finální verzi dokumentu. Ten definuje hlavní oblasti rozvoje České republiky v příštích deseti letech z evropských fondů.

Číst více,...

Standardizace místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020

23, Červenec 2014

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.

Číst více,...

Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014–2020

11, Červenec 2014

Vláda se ve středu 9. července 2014 na svém jednání zabývala především operačními programy. Schválila několik stěžejních opatření, která pomohou například v tvorbě nových pracovních míst, v budování páteřní dopravní infrastruktury, dokončení přípravy na čerpání z evropských fondů či podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání.

Číst více,...

224 článků