Norské fondy

16, Duben 2014

Aktuálně je vyhlášena výzva v rámci tzv. „Norských fondů“ (Fondy EHP 2009–2014) na zachování a obnovu nemovitého i movitého kulturního dědictví.

Číst více,...

Beseda se spisovatelem

15, Duben 2014

Další akce v rámci tréninkové výzvy proběhla ve čtvrtek 10. 4. 2014 v nově otevřené knihovně v Bílé Třemešné.

Číst více,...

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

7, Duben 2014

Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání V rámci těchto podporovaných aktivit budou podpořeny následující podaktivity:  Podaktivita 1 Realizace praktického vyučování  Podaktivita 2 Studentské minipodniky na ZŠ a SŠ

Číst více,...

Královédvorský volejbalový den

6, Duben 2014

V sobotu 5.4. 2014 se uskutečnila další z akcí podpořených naší MAS.

Číst více,...

Zaměstnanost a podnikání

31, Březen 2014

Na základě podkladů z veřejných jednání a dotazníkových šetření nám vyplynulo 6 prioritních oblastí k řešení na území naší MAS. Jednou z nich je ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ. Proto zde otevíráme nový prostor pro zveřejnění nových možných pracovních příležitostí pro obyvatele našeho regionu.

Číst více,...

Klub kaktusářů - přednáška o Ománu a Jemenu

24, Březen 2014

21. března se od 18.00 v penzionu Za vodou konala přednáška Klubu kaktusářů o Ománu a Jemenu. Akce byla rovněž podpořena v rámci Tréninkové výzvy Místní akční skupiny Královédvorsko.

Číst více,...

202 článků