Aktuální semináře

14, Říjen 2014

Příležitosti pro města a obce v období 2014 -2020 a Kvalitou služeb k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. To jsou 2 pozvánky na aktuální seminář a konferenci.

Číst více,...

Pozvánka na Valné shromáždění MAS

13, Říjen 2014

Srdečně zveme všechny členy MAS Královédvorsko na schůzku Valného shromáždění.

Číst více,...

V Malých Svatoňovicích se diskutovalo nad projektem Obce sobě

29, Září 2014

Projekt Svazu Měst a obcí ČR meziobecní spolupráce „Obce sobě“ úspěšně pokračuje dál.

Číst více,...

Čerpání v programovém období 2007-2013 bude probíhat až do 31.12.2015

16, Září 2014

Stále je možnost čerpat poslední dotace v programovém období 2007 - 2013.

Číst více,...

Zápis ze setkání Výboru

15, Září 2014

Členové Výboru byli seznámeni s aktuální činností v MAS.

Číst více,...

Naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin

11, Září 2014

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Hlavním cílem je intenzivně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím tzv. Místních akčních skupin (MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii. Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.

Číst více,...

217 článků