Výzva č. 4 SFŽP – Program podpory obcí ležících v regionech národních parků

10, Květen 2015

Dotace je poskytována na podporu rozvoje infrastruktury, environmentálního vzdělávání, ekologické dopravy apod. Letos mají zájemci o dotaci k dispozici celkem 50 milionů Kč. Státní fond životního prostředí ČR bude žádosti s návrhy projektů přijímat poštou nebo přímo v podatelně až do 30. září do 14 hodin.

Číst více,...

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016

10, Květen 2015

Dotace na projekty zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu, ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy a na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů mohou získat stát, kraje a obce.

Číst více,...

Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016

10, Květen 2015

Dotaci na výstavbu či údržbu cyklistických stezek mohou získat obce jako vlastníci cyklistické stezky, jejich organizační složky anebo příspěvkové organizace zřízené obcí, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví obce. Případně se o dotaci mohou ucházet svazky obcí.

Číst více,...

MŽP Národní program Životní prostředí – Odpady, staré zátěže, environmentální rizika

10, Květen 2015

Cílem programu je odstranění a rekultivace nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží – sanace havarijních stavů. Budou podporovány projekty jako minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí, minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií.

Číst více,...

Harmonogram výzev Zaměstnanost pro rok 2015

7, Květen 2015

Dotace je možné využít na další profesní vzdělávání zaměstnanců, vybudování a provoz zařízení péče o děti, aktivity směřující k sociálnímu začleňování a mnoho dalšího.

Číst více,...

Vyhlášeno 11 výzev z OP PIK

7, Květen 2015

Dne 30. 4. 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 výzev z nového operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V tomto prvním kole bude rozdělena ¼ alokace programu na celé programové období, proto by žadatelé tuto šanci měli naplno využít.

Číst více,...

248 článků