Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ

9, Duben 2020

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru.

Číst více,...

Informace pro příjemce z OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů

9, Duben 2020

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a způsobilosti výdajů v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a sdělení ŘO k plnění lhůt.

Číst více,...

Závazné stanovisko k realizovaným projektům z IROP

9, Duben 2020

Realizujete projekt z IROP? Věnujte pozornost Závaznému stanovisku ŘO IROP č. 20. Týká se řízení projektu ve fázi realizace a udržitelnosti v souvislosti s komplikacemi způsobenými současným stavem.

Číst více,...

Zahájena mimořádná výzva k předkládání návrhů COVID-19: 600 000 EUR na projekty v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a MSME

3, Duben 2020

S cílem poskytnout cílenou reakci na globální ohnisko způsobené COVID-19 je CEI ráda, že zahajuje mimořádnou výzvu k předkládání návrhů do roku 2020 . Účelem této výzvy je rychlé řešení specifických potřeb komunit v členských státech SEI.

Číst více,...

Potřebujete nebo chcete pomoci?

30, Březen 2020

Portál chcipomoct.cz, který působí v rámci celé České Republiky sdružuje dobrovolníky i požadavky na pomoc zejména v těchto oblastech:

Číst více,...

Aplikace pro seniory

30, Březen 2020

Máte rodiče, o které se přes týden nemá kdo postarat? Žijí vaši prarodiče mimo zaběhnutý systém sociálních služeb? Nemáte v těchto dnech čas být vašim starším příbuzným tak nablízku, jak by bylo třeba? Pak jim, prosím, nainstalujte tuto aplikaci, zaregistrujte je a naučte je ji používat. Zabere to tak 15 minut a službu to udělá velikou.

Číst více,...

245 článků