TEXT

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY PŘEDSTAVILY METODY VYUŽÍVANÉ V PRAXI

22, Listopad 2018

Workshop pod názvem "Čtenářské dílny" se uskutečnil 21.11.2018 v prostorách městské knihovny. Byly zde prezentovány využívané metody pro práci s knihou do výuky literatury.

Číst více,...

PROBĚHLO SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTUJÍCÍCH PODPORU DĚTÍ V PROBLEMATICKÉ SITUACI A OHROŽENÍ

16, Listopad 2018

Zástupcům vedení, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, a poté samotným pedagogům bylo určeno celodenní setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 15. listopadu v prostorách Hankova domu. Cílem setkání bylo vzájemně se poznat, předat si zkušenosti, sdílet osvědčenou praxi a navázat spolupráci.

Číst více,...

MAPujeme říjen

5, Listopad 2018

Připravili jsme krátký report z akcí, které se konaly v říjnu v rámci projektu MAP II.

Číst více,...

MAPujeme září

11, Říjen 2018

Nabízíme přehled nejdůležitějších akcí, které se v rámci projektu v posledních dnech uskutečnily.

Číst více,...

Vyhlášena 9.výzva IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb II

19, Září 2018

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 1. 10. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. Jedná se o možnost podpory infrastruktury směřující ke kvalitnějšímu poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb. Celkové způsobilé výdaje pro tuto výzvu činí 2 000 000 Kč.

Číst více,...

Vyhlášena 8.výzva IROP - Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání II

6, Září 2018

MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 10. 9. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ II. Jedná se o možnost podpory směřující na infrastrukturu předškolního, základního, středního a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Celkové způsobilé výdaje pro tuto výzvu činí 4 016 306 Kč.

Číst více,...

181 článků