Dvoutisícovka

MAS Královédvorsko spouští od 11. 5. 2020 příjem žádostí do Dvoutisícovky. Jedná se o poskytnutí podpory až do výše 2 000 Kč na nákup ochranných pomůcek pro malé podnikatelské subjekty. Podmínkou poskytnutí podpody je primárně působnost subjektu na území MAS Královédvorsko. Subjekt musí prokazatelně přicházet do kontaktu se zákazníky a v souvislosti s COVID-19 má tak za povinnost zabezpečit sebe a své prostory ochrannými pomůckami, na které bude právě poskytnuta daná podpora.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN 2. 6. 2020 Z DŮVODU VYČERPANÉ ALOKACE

FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ

Alokace určená na DVOUTISÍCOVKU: 30 000 Kč

Termín zahájení příjmu žádostí na MAS:     11. 5. 2020, od 8:00 hodin   

Termín ukončení příjmu žádostí na MAS:   30. 6. 2020 do 10:00 nebo do vyčerpání alokace

Uznatelnými výdaji nákupu ochranných pomůcek jsou:

Roušky šité i jednorázové, respirátory, ochranné brýle a rukavice, dezinfekce, mýdlo, ochranné štíty na obličej apod., na ochranu proti COVID-19, zakoupené v období od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

 

Vyplněné podepsané žádosti budou přijímány:

e-mailem: krizova.lenka@maskd.cz  nebo tulachova.simona@maskd.cz (bude doručen buď oskenovaný vyplněný formulář s podpisem (první strana žádosti), případně vyplněný formulář  s elektronickým podpisem)

osobně (na základě předchozí telefonické komunikace): kancelář MAS Královédvorsko, z.s., náměstí Václava Hanky 828, Dvůr Králové nad Labem

 

Zpracování žádostí bude probíhat postupně dle času přijetí vyplněného, podepsaného formuláře, a to do vyčerpání dané alokace, maximálně však do 30. 6. 2020.

Vyúčtování a proplacení

 

  1. Žadatel může již k formuláři žádosti přiložit kopie daňových dokladů souvisejících s realizací způsobilých výdajů. Nákup musí být proveden nejdříve 4. 5. 2020. Po předložení žádosti včetně doložení daňových dokladů z nákupu a jejím překontrolování, bude zaslána finanční částka uvedená na zaslaném dokladu na bankovní účet žadatele.
  2. Žadatel nejprve odešle vyplněný formulář žádosti, bude tím zařazen do pořadníku a po překontrolování žádosti bude vyzván k možnému nákupu. Následně doručí buď e-mailem nebo osobně kopie daňových dokladů do kanceláře MAS Královédvorsko, z. s. a po opětovném překontrolování bude zaslána finanční částka uvedená na předloženém dokladu na bankovní účet žadatele.