Druhé veřejné setkání - HROZBY a PŘÍLEŽITOSTI

Na setkání podrobně vyhodnotíme výsledky a náměty z prvního jednání a také z dotazníkového šetření, na základě kterého se nám podařilo získat více než 300 dotazníků ze všech obcí Královédvorska i z celého věkového spektra občanů.

Vytvoříme tzv. SWOT analýzu. Budeme hledat silné a slabé stránky regionu, jeho příležitosti a hrozby. Věříme, že se již také začnou formovat pracovní skupiny pro řešení konkrétních témat. Tímto Vás všechny srdečně na tuto veřejnou debatu zveme.

Článek o průběhu prvního veřejného jednání najdete zde.