Druhé veřejné jednání 26. 11. 2013

Cílem 2. veřejného jednání bylo vytvoření SWOT analýzy (silné, slabé stránky - příležitosti, hrozby) území Královédvorska. Po zahájení byla nejprve veřejnost informována o výsledcích dotazníkového šetření, které probíhalo v celém regionu v průběhu října a byly sděleny informace z 1.setkání pracovní skupiny, které se konalo 14.11.2013. Následně proběhlo, pro nastartování pracovní atmosféry, představení prezentačního videospotu z 1. veřejného jednání MAS Královédvorsko, které se uskutečnilo 22.10.2013.

Samotná SWOT analýza se vytvářela ve 4 pracovních, náhodně sestavených skupinkách, kde každá skupina měla za úkol uvést jeden bod vnitřních silných a slabých stránek a jeden bod vnějších příležitostí a hrozeb regionu. Následovala společná diskuze na uvedenými položkami a protřídění jednotlivých bodů s úkolem určit klíčové položky, kterým je potřeba se detailně věnovat. Tyto klíčové body se budou dále diskutovat na 2. setkání pracovní skupiny v lednu 2014, konkrétně 9.1.2014 a konkrétní cestu, jak realizovat společné vize, budeme společně hledat na 3. veřejném setkání 21.1.2014.

Projektoví manažeři seznámili také přítomné s připravovanou TRÉNINKOVOU VÝZVOU, která bude vyhlášena 9.12.2013. Cílem výzvy bude podpora jednorázových akcí pro širokou veřejnost na území MAS Královédvorsko v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit realizovaných subjektem (musí mít přidělené IČ), který působí na území MAS Královédvorsko. Veškeré další podrobné informace budou v blízké době zveřejněny.