Dotazník pro rodiče ohledně volby školy pro děti

Nezáleží na tom, zda Vaše dítě nástup do školy teprve čeká a Vy se nyní rozhodujete, která z možností bude pro Vás nejlepší, či zda již dítě školu navštěvuje a vy vyhodnocujete, zda jste se rozhodli správně.

Vyplněním dotazníku, který bude k dispozici během června ve Vaší škole a k dispozici také online zde: http://goo.gl/forms/qawEvkUDAtjxb2Iy2 získáme informace o tom, jaké podmínky považujete při výběru školy pro Vaše dítě za důležité. Výstupy z dotazníkového šetření poslouží nám všem. Školám především proto, aby věděly, na co při výběru kladete jako rodiče důraz a co mají zlepšit tak, aby se stala pro Vaše děti docházka do školy radostí.

Informace se stanou také jedním z důležitých podkladů pro přípravu Místního akčního plánu pro oblast vzdělávání, který se ve spolupráci se školami aktuálně zpracovává.

Zapojte se a získejte tak možnost ovlivnit rozvoj místa, kde žijeme.

Předem velice děkujeme, zpracovatelé Místního akčního plánu Jan Machek, Silvie Pýchová a Martin Šimáček