ČTENÁŘSKÉ DÍLNY PŘEDSTAVILY METODY VYUŽÍVANÉ V PRAXI

Pod vedením paní učitelky Mgr. Kotové ve spolupráci s ostatními členy pracovní skupiny Rozvoj čtenářské gramotnosti se přítomní pedagogové seznámili s možným způsobem práce v hodinách literatury. Na konkrétních příkladech si učitelé vyzkoušeli práci s vybranou knihou, pracovními a čtenářskými listy a prožitkové čtení. Každý měl možnost zkusit si vyplnit podvojný a potrojný deník či prezentovat proč knihu doporučit/nedoporučit. Byly zmíněny i odkazy na webové stránky pro inspiraci do hodin. V podobném sdílení zkušeností, které bude takto prakticky zaměřené i na jiné výukové předměty, bychom rádi pokračovali.