COVID II - záruční program pro živnostníky, malé a střední podnikatele

Příjem žádostí do tohoto programu startuje 2. dubna 2020

Tento program má za cíl usnadnit ve vzniklé mimořádné situaci přístup podnikatelům a malým a středním podnikům k provoznímu financování. Finance z tohoto úvěru mohou využít na nákup drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob, na mzdy zaměstnanců, náklady na energie, nájemné, k úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a na další provozní výdaje. S vyřízením úvěru pomohou bankéři na pobočkách nebo specialisté pro podnikatele (očekává se rychlejší a jednodušší administrativa).

JE PRO MĚ TENTO PROGRAM VHODNÝ?

VEŠKERÉ INFORMACE SLEDUJTE ZDE