CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)

Místní akční skupina (dále jen MAS) Královédvorsko je občanské sdružení, které vzniklo v lednu roku 2013. Základním cílem všech „MASek“  v celé republice a po celé Evropě je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech prostřednictvím Aktivní spolupráce občanů, obcí, podnikatelů a neziskových organizací! 

V České republice, na rozdíl od zbytku Evropy, takováto spolupráce bohužel zatím není moc zvykem. Všichni čekají, co kdo jiný pro ně, či za ně, udělá.

Nečekejte, přidejte se k nám!

Jedním z nástrojů ke zlepšování života v regionu je také aktivní získávání a rozdělování všech možných dotačních prostředků z evropských i regionálních fondů. Na ty lze ale dosáhnout pouze kvalitně připravenou Integrovanou strategií území (ISÚ), na níž právě pracujeme. Dále také na projektech, které mají na zlepšování kvality života v regionu zásadní vliv. O tom, kdo bude podpořen, jaký projekt vybrán, však nerozhoduje nějaký úředník z Prahy, ale sama MAS prostřednictvím svých členů.

V současné době má MAS Královédvorsko 47 členů a rozkládá se na území 12 obcí - viz mapka.

 

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

2, Prosinec 2016

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

Číst více,...

Role MAS je vyjasněna již dávno

19, Listopad 2013

První místní akční skupiny (MAS) vznikly na území ČR již v roce 2003. V současné době již pokrývají více jak 82 % území republiky – působí tedy na území více jak 5200 venkovských obcí a měst.

Číst více,...