Beseda se spisovatelem

Akce proběhla formou autorského čtení mladého začínajícího spisovatele Jana Opatřila. Vše bylo doprovázeno podmanivou hudbou a rekvizitami jako byly kápě, hořící svícen, lebka.

Po této části následovala beseda s účastníky.

Projekt byl rozdělen na odpolední blok, kdy byl program určen pro žáky II. stupně ZŠ (40 účastníků), a večerní část pro veřejnost. Odpolední blok lze hodnotit jako velice vydařený. Žáci se zájmem sledovali čteni a aktivně se zapojovali do besedy. Mnozí z nich byli natolik nadšení, že projevili zájem o přečtení všech knih, které knihovna zakoupila, což by ve svém důsledku mělo podpořit obecný vztah dětí ke knize a k rozšiřování čtenářské gramotnosti.

Večerní blok byl navštíven zhruba 20 účastníky.