Uskutečnil se seminář pro žadatele k výzvě MAS Královédvorsko: Zaměstnanost I

K aktuálně probíhající výzvě MAS Královédvorsko: Zaměstnanost I, se uskutečnil plánovaný seminář. Žadatelé zde byli seznámeni s podporovanými aktivitami v rámci výzvy, způsobilostí výdajů, indikátory, popisem a způsobem hodnocení, publicitou v rámci projektu a se samotným systémem IS KP14+. Zodpovězeny byly i návazné dotazy k aktivitě.