Zpracován rozvojový plán pro oblast předškolního a základního vzdělávání na období 2018-2020

MAS Královédvorsko jako realizátor projektu MAP, společně s Městem Dvůr Králové nad Labem, jako finančním partnerem projektu vypracovalo rozvojový plán pro oblast předškolního a základního vzdělávání pro celé území ORP Dvůr Králové nad Labem zahrnující 23 mateřských a základních škol včetně dvou škol zřizovaných krajem. 

Prostřednictvím vytvořeného realizačního týmu, řídícího výboru a koordinační pracovní skupiny docházelo od začátku roku 2016 ke spolupráci se všemi zástupci zřizovatelů, škol a školských zařízení, neziskových organizací, dalších organizací a veřejnosti. Na jednotlivých setkáváních docházelo postupně k tvorbě samotného Místního akčního plánu zahrnujícího jednotlivé priority, kterými by se měla vzdělávací soustava v ORP v příštích letech zabývat. Byly také stanoveny cíle a opatření vedoucí k naplnění těchto priorit. 

Zpracovaný rozvojový plán na období 2018-2020, který je zde ke stažení, popisuje jak samotný proces realizace MAP, tak jednotlivé cíle, opatření a aktivity.