Vyhlášena výzva ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Věcné zaměření výzvy: Rozvoj sociálních služeb

Typy podporovaných projektů: Aktivita Rozvoj sociálních služeb

Podpora infrastruktury a vybavení pro kvalitnější poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb:

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného poradenství.

LETÁK ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - PREZENTACE ZE SEMINÁŘE

Obecná a Specifická pravidla týkající se výzvy žadatel nalezne u výzvy ŘO IROP

č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD​.

V příloze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je možné najít Postup pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ či Metodické listy indikátorů.