PROBÍHÁ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP

Strategický rámec je dokumentem zahrnujícím vizi, priority, cíle a indikátory. S Rámcem musejí být v souladu potřebné a využitelné investice do infrastruktury ve vzdělávání. Pokud víte o nějaké investici týkající se vzdělávání, která by ve strategickém dokumentu neměla chybět, máte možnost nám ji  zaslat, a to konkrétně na e-mail: machek@maskd.cz.

Zasílání návrhů na investice v rámci vzdělávání pro SR MAP ORP Dvůr Králové nad je možné v termínu do 20. 10. 2017, poté bude o finálním dokumentu a jeho schválení hlasovat Řídící výbor MAP.

Aktuální verze Strategického rámce, schválená ŘV 31. 8. 2016 je k dispozici k nahlédnutí ZDE