1. oficiální společné setkání starostů obcí

Jediné město v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem, a to právě Dvůr Králové, hostilo v zasedací místnosti Městského úřadu první oficiální setkání starostů v projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Obce sobě. Celkem se ve čtvrtek 12. června 2014 sešlo patnáct zástupců obcí z území obce s rozšířenou působností.

„Projekt běží v rámci našeho ORP bez problémů,“ nastiňuje aktivity jeden z koordinátorů projektu Jan Balcar. „Na počátku sice nebylo jasné, která z obcí ORP bude nositelem projektu a také jsme museli řešit změny v realizačním týmu, ale nyní už fungujeme na 100 % a výsledky jsou za námi vidět,“ doplňuje. Nositelem projektu se nakonec stala obec Vítězná, která nyní celý realizační tým zaštiťuje.

Hlavní práce ležela od jara roku 2014 především na analytických pracovnících, kteří zpracovávali šablony dodané Svazem měst a obcí ČR, a to pro sociální oblast, školství a odpadového hospodářství. Všechna data se nakonec ve spolupráci s obcemi, s dotčenými institucemi nebo v rámci celého ORP podařilo doplnit a šablony byly odeslány ke schválení projektovému týmu Svazu měst a obcí ČR a následně byly i schváleny, což svědčí o bezchybné práci všech zapojených.

Spolupráci se starosty si pochvaluje také Tomáš Mečíř, který má na starost samotnou realizaci projektu: „Na začátku jsme si nemysleli, že se nám podaří napříč celým ORP navázat tak dobrou spolupráci, ale nakonec se to podařilo a projekt vzbudil ve starostech zájem – z 28 obcí se nezapojila pouze jedna a ostatní bez problémů vyplnily všechny dotazníky nebo nám pomohly a odpovídaly na všechny dotazy, které jsme průběžně od prosince loňského roku potřebovali zodpovědět.“

V rámci společného setkání byly starostům představeny výstupy projektu, byly s nimi diskutovány předběžné návrhy řešení v jednotlivých analyzovaných oblastech, ale také bylo odsouhlaseno čtvrté volitelné téma. V případě ORP Dvůr Králové nad Labem to budou sdílené služby, tzv. servis samosprávám, který by se mohl týkat např. právního, daňového nebo dotačního poradenství, poradenství v oblasti veřejných zakázek nebo např. IT služeb. Konkrétní požadavky týkající se čtvrtého tématu se budou sbírat a konzultovat se starosty během následujících měsíců, protože zpracování analytické části tohoto tématu je nutné odevzdat Svazu měst a obcí ČR do konce září.

Výběr volitelného tématu přítomní starostové ocenili, protože především v malých obcích, kde mnohdy působí neuvolněný starosta, leží veškerá agenda a starost o chod obce jen na něm. „Všechno, co se doposud v projektu probíralo a i navrhovaná řešení v jednotlivých oblastech, to bude službou pro všechny občany. Poslední téma konečně znamená i přímou pomoc obecním úřadům a starostům,“ kvitoval vybrané téma starosta Bílé Třemešné Štěpán Čeněk.

 

Kateřina Valdová, za realizační tým obce Vítězná

(MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s.)