MASKD.cz http://www.maskd.cz/ MAS Královédvorsko cs 01.01.2013 01.01.2013 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss RSS WEBBOSS.cz info@maskd.cz MAS Královédvorsko 11. kolo příjmu žádostí - PODKRKONOŠÍ regionální produkt http://www.maskd.cz/?IDC=378 Aktuálně bylo vyhlášeno 11. kolo příjmu žádostí týkající se certifikace regionálních produktů. 15.6.2018 Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova III http://www.maskd.cz/?IDC=377 Poslední výzvu z Programu rozvoje venkova pro tento rok vyhlašuje MAS od 31.5.2018. 31.5.2018 Webinář: Jak využít nejnovější poznatky Hejného metody v prvním ročníku ZŠ http://www.maskd.cz/?IDC=376 Ve čtvrtek 3. května ve 20:00 proběhne webinář na téma: Jak využít nejnovější poznatky Hejného metody v prvním ročníku ZŠ. Přihlašte se a zajistěte si místo. 25.4.2018 Vyhlášena 5.výzva IROP - Obnova a revitalizace památkového fondu http://www.maskd.cz/?IDC=374 MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 13. 4. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-OBNOVA A REVITALIZACE PAMÁTKOVÉHO FONDU. Aktuálně se jedná o aktivitu PAMÁTKY. Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 105 260 Kč. 11.4.2018 Vyhlášena 6.výzva IROP - KOMUNITNÍ CENTRA http://www.maskd.cz/?IDC=375 MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 13. 4. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB III. Aktuálně se jedná o podporu rozvoje KOMUNITNÍCH CENTER. Celková alokace pro tuto výzvu činí 860 227 Kč. 11.4.2018 Setkání ředitelů škol v ORP Dvůr Králové nad Labem http://www.maskd.cz/?IDC=373 MAS Královédvorsko zve ředitele škol ke společnému setkání. 6.4.2018 Vyhlášena výzva na SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ I http://www.maskd.cz/?IDC=371 MAS Královédvorsko, z.s. vyhlásilo dne 12. 3. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Královédvorsko: Sociální služby a sociální začleňování I. Celková alokace pro tuto výzvu činí 5 136 000 Kč. 12.3.2018 Vyhlášena výzva SOCIÁLNÍ BYDLENÍ http://www.maskd.cz/?IDC=372 MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 12. 3. 2018 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. Aktuálně se jedná o podporu SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ. Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 105 263 Kč. 12.3.2018 VÝZVY Č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II http://www.maskd.cz/?IDC=370 Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 a 02_18_064 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, ZUŠ a ŠD II 4.3.2018 Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova II http://www.maskd.cz/?IDC=369 MAS Královédvorsko, z. s. vyhlásilo dne 22. února 2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. Výzva je zaměřená na podporu podnikatelských aktivit v oblasti nezemědělských činností, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a vzdělávací a informační akce v rámci Fichí č. 1, 3, a 4. 21.2.2018 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností http://www.maskd.cz/?IDC=368 Program rozvoje venkova nabízí dotační možnosti nejen pro zemědělce. Chystáme pro Vás během února 2018 vyhlášení této výzvy. 10.1.2018 Zpracován rozvojový plán pro oblast předškolního a základního vzdělávání na období 2018-2020 http://www.maskd.cz/?IDC=367 V rámci realizace projektu MAP byl zpracován rozvojový plán pro oblast předškolního a základního vzdělávání pro celé území ORP Dvůr Králové nad Labem. 9.1.2018 Vyhlášena výzva ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB http://www.maskd.cz/?IDC=366 MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 30. 10. 2017 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I. Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 000 000 Kč. 19.10.2017 Vyhlášena výzva BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY http://www.maskd.cz/?IDC=365 MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 16. 10. 2017 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-BEZPEČNOST DOPRAVY A PODPORA UDRŽITELNÉ DOPRAVY I. Celková alokace pro tuto výzvu činí 7 700 000 Kč. 12.10.2017 PROBÍHÁ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP http://www.maskd.cz/?IDC=364 V těchto dnech probíhá aktualizace dokumentu Strategický rámec MAP pro ORP Dvůr Králové nad Labem a my Vám nabízíme možnost podílet se na jeho tvorbě. Bez toho, aniž by byl projektový záměr uveden v tomto Strategickém rámci, nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2014-2020. 5.10.2017 Vyhlášena výzva ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ http://www.maskd.cz/?IDC=363 MAS Královédvorsko, z.s. vyhlašuje dne 2. 10. 2017 výzvu na příjem žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS KRÁLOVÉDVORSKO-IROP-ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ I. Celková alokace pro tuto výzvu činí 5 000 000 Kč. 27.9.2017 Uskutečnil se seminář pro žadatele k výzvě MAS Královédvorsko: Zaměstnanost I http://www.maskd.cz/?IDC=362 Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se v kanceláři MAS Královédvorsko uskutečnil plánovaný seminář. 14.9.2017 Uskutečnil se seminář pro žadatele k výzvě MAS Královédvorsko: Prorodinná opatření I http://www.maskd.cz/?IDC=361 Ve čtvrtek 7. 9. 2017 se v kanceláři MAS Královédvorsko uskutečnil plánovaný seminář. 7.9.2017 Vyhlášena výzva na ZAMĚSTNANOST http://www.maskd.cz/?IDC=360 MAS Královédvorsko, z.s. vyhlásilo dne 28. 8. 2017 výzvu na příjem žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Královédvorsko: Zaměstnanost I. Celková alokace pro tuto výzvu činí 3 500 000 Kč. 25.8.2017 Vyhlášena výzva na PRORODINNÁ OPATŘENÍ http://www.maskd.cz/?IDC=359 MAS Královédvorsko, z.s. vyhlásilo dne 21. 8. 2017 výzvu na příjem žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Královédvorsko: Prorodinná opatření I. Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 120 000 Kč. 18.8.2017 SEMINÁŘ K 1. VYHLÁŠENÉ VÝZVĚ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA http://www.maskd.cz/?IDC=358 Seminář pro potenciální žadatele z území MAS v rámci Programu rozvoje venkova se uskutečnil 3. 8. 2017. 4.8.2017 MÁTE PROJEKTOVÝ ZÁMĚR? ZKUSTE TO S MAS http://www.maskd.cz/?IDC=357 Schválením strategie MAS Královédvorsko získává náš region možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů. 19.7.2017 Výzva MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova I http://www.maskd.cz/?IDC=356 Zde naleznete veškeré potřebné informace týkající se vyhlášené Výzvy MAS Královédvorsko: Program rozvoje venkova I 17.7.2017 Pracovní setkání k tvorbě strategického dokumentu pro oblast vzdělávání http://www.maskd.cz/?IDC=355 V rámci tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Dvůr Králové nad Labem a v návaznosti na aktivity, které se od počátku realizace projektu uskutečnily, proběhlo dvoudenní pracovní setkání ředitelů, řídícího výboru a koordinační pracovní skupiny. 27.6.2017 MAS Královédvorsko má schválenou strategii http://www.maskd.cz/?IDC=354 Dne 24. 5. 2017 splnila MAS Královédvorsko podmínky věcného hodnocení strategie a tím tak po 419 dnech od jejího podání může začít vyhlašovat výzvy v rámci IROP, OPZ a PRV. 25.5.2017 Místní akční plán vzdělávání ORP Dvůr Králové nad Labem vstoupil do druhé poloviny své realizace http://www.maskd.cz/?IDC=353 Za aktivní účasti ředitelů, učitelů a dalších zainteresovaných partnerů se podařilo v rámci projektu realizovaného MAS Královédvorsko a městem Dvůr Králové nad Labem vytvořit fungující partnerství lokálních škol na území ORP, a tím z velké části již nyní naplnit daný cíl celého projektu. 11.5.2017 „Zaměstnaný absolvent“ odstartoval – zájemci se mohou hlásit http://www.maskd.cz/?IDC=352 Projekt nazvaný Zaměstnaný absolvent si klade za cíl zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji prostřednictvím odborných praxí. Ty budou během léta probíhat ve vybraných firmách, které se do projektu zapojí a nabídnou tak absolventům škol možnost seznámit se s výrobním prostředím a řadou dalších možností budoucího uplatnění. Praxím budou předcházet poradenské aktivity zajišťované Úřadem práce, který je partnerem projektu. 22.2.2017 Experti projektů OP VVV dorazili na konferenci do Hradce Králové http://www.maskd.cz/?IDC=351 V pořadí už jedenáctou místní konferenci uspořádal v úterý 21. února tým projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Týmoví manažeři dorazili tentokrát do Hradce Králové, aby podobně jako v ostatních krajských městech informovali mimo jiné o aktuálních a plánovaných aktivitách projektu. Dostatečný prostor dostaly také další systémové iniciativy OP VVV i debata ke společnému vzdělávání. 21.2.2017 Uskutečnilo se pravidelné setkání členů MAS Královédvorsko http://www.maskd.cz/?IDC=350 V rámci valné hromady, která se koná pravidelně, minimálně 2x do roka, informovali zaměstnanci MAS své členy o aktuální činnosti a procesech schvalování SCLLD. 5.12.2016 Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově http://www.maskd.cz/?IDC=349 Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS). Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu. 2.12.2016 Přes 300 rodičů se zapojilo do dotazníkového šetření spokojenosti se vzděláváním ve školách http://www.maskd.cz/?IDC=347 Rodiče dětí jsou převážně spokojení s kvalitou mateřských a základních škol, kam jejich děti docházejí. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, které proběhlo v mateřských a základních školách na Královédvorsku na konci loňského školního roku. 14.11.2016 Naše školy v 21. století http://www.maskd.cz/?IDC=348 Jak se v dnešní době učí v místních základních školách a jaká je úloha školy v dnešní společnosti? Setkání zástupců místních základních škol a veřejnosti, které se uskutečnilo 3. 11. 2016 od 16.30 hodin v prostorách Špýcharu Městského muzea se těmito otázkami zabývalo. 14.11.2016 Pozvánka na VH NS MAS 23. 11. 2016, Dvůr Králové nad Labem http://www.maskd.cz/?IDC=346 Zveme Vás na Valnou hromadu Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s., která se bude konat ve středu 23. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem na náměstí Václava Hanky 299 Dvůr Králové nad Labem. 2.11.2016 Pozvánka na setkání s veřejností http://www.maskd.cz/?IDC=345 V rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Dvůr Králové nad Labem si Vás dovolujeme pozvat na setkání s veřejností týkající se přístupů jednotlivých škol k výuce a vzdělávání. 25.10.2016 Pozvánka na seminář http://www.maskd.cz/?IDC=344 MAS Královédvorsko a Agentura pro podnikání a inovace pořádají seminář pro žadatele k aktuálně vyhlášeným výzvám v rámci programů podpory OPPIK. 2.9.2016 Výzva č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. http://www.maskd.cz/?IDC=343 Řídicí orgán OP VVV vyhlasil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 24.6.2016 Dotazník pro rodiče ohledně volby školy pro děti http://www.maskd.cz/?IDC=342 Nabízíme Vám možnost podílet se na rozvoji mateřských a základních škol ve Dvoře Králové nad Labem a okolí! Neváhejte a zapojte se i Vy! 2.6.2016 Setkání zástupců MŠ k šablonám http://www.maskd.cz/?IDC=340 Ve středu 25. 5. 2016 proběhlo setkání zástupců MŠ k šablonám. 30.5.2016 VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZNAČKU PODKRKONOŠÍ regionální produkt® http://www.maskd.cz/?IDC=341 MAS Podchlumí, z.s. vyhlašuje ve spolupráci s MAS Královédvorsko, z.s. a spolkem Podzvičinsko, z.s. IX. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“. Jste místní producent hrdý na Podkrkonoší? Nyní můžete pro svůj produkt získat značku „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“. 30.5.2016 MAS a její činnost v rámci animace škol http://www.maskd.cz/?IDC=338 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podporuje finančně MAS, jímž přispívá na mzdu člověka (Animátor škol), který bude školám se šablonami pomáhat. 13.5.2016 Setkání zástupců ZŠ k šablonám http://www.maskd.cz/?IDC=339 Ve středu 11.5. 2016 se uskutečnilo první společné setkání MAS a zástupců ZŠ k šablonám. 13.5.2016 Avízo výzvy č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I http://www.maskd.cz/?IDC=337 Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2016 avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3. 8.4.2016 Pozvánka na setkání http://www.maskd.cz/?IDC=335 Krajské sdružení NS MAS ČR, Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje a MAS Královédvorsko zvou na setkání zpracovatelů a aktérů Místních akčních plánů vzdělávání Královéhradeckého kraje. 22.3.2016 Vzdělávání zaměstnanců v období 2014+ http://www.maskd.cz/?IDC=334 Od poloviny roku 2016 bude možné čerpat na vzdělávání zaměstnanců z 2 typů podpor – od Úřadu práce a na samostatný projekt z Operačního programu Zaměstnanost (dále OPZ). Úřad práce spustí příjem žádostí na konci března 2016. Dotace bude poskytována jen na odborné profesní kurzy. 17.3.2016 Práce nad strategií finišují http://www.maskd.cz/?IDC=333 Na začátku letošního roku byla zahájena poslední etapa tvorby strategie rozvoje území MAS, která je základním stavebním kamenem pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů do našeho území. 10.3.2016 Co je to MAP? http://www.maskd.cz/?IDC=332 Místní akční plán vzdělávání (MAP) je projekt, který se bude na území ORP Dvůr Králové realizovat po dobu 22 měsíců a jehož cílem je vytvoření partnerství lokálních škol na celém území ORP. 8.3.2016 Pozvánka na seminář http://www.maskd.cz/?IDC=331 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE - tak se nazývá seminář, který pořádáme pro zájemce o tento dotační titul z Programu rozvoje venkova společně s MAS Podchlumí a MAS Otevřené zahrady Jičínska. 5.3.2016 Pozvánka na setkání http://www.maskd.cz/?IDC=330 Ve středu 9. 3. 2016 se uskuteční první oficiální setkání k místním akčním plánům. 3.3.2016 Využití dotací v nastávajícím programovém období http://www.maskd.cz/?IDC=329 Zveme všechny, kteří uvažují o realizaci svého podnikatelského záměru s pomocí dotačních prostředků na vzdělávací a konzultační seminář. 23.10.2015 Připravované informační semináře Královéhradeckého kraje ke kotlíkovým dotacím http://www.maskd.cz/?IDC=328 Královéhradecký kraj se připravuje na novou vlnu kotlíkových dotací. V následujícím dvouletém období může mezi obyvatele rozdělit až 200 milionů korun. Jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat? Veřejnosti poradí informační semináře, které se budou konat na patnácti místech po celém kraji. 3.10.2015 Aktuality z Programu rozvoje venkova 2014-2020 http://www.maskd.cz/?IDC=327 Zveme Vás na seminář k aktuálním možnostem podávání žádostí v PRV. 22.9.2015 Valné shromáždění http://www.maskd.cz/?IDC=325 Dnes se uskuteční Valné shromáždění členů MAS. 15.9.2015 "PROGRAM ROZVOJE OBCE – PRO, TVORBA, REALIZACE A HODNOCENÍ" http://www.maskd.cz/?IDC=326 Seminář pro zástupce obcí 15.9.2015 Přehled seminářů k 1. kolu PRV 2014 - 2020 http://www.maskd.cz/?IDC=324 Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery připravil sérii regionálních seminářů k 1. kolu příjmu Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 7.9.2015 Projekt Svazu měst a obcí vstoupil do další etapy http://www.maskd.cz/?IDC=323 V úterý 28. července se na obecním úřadu ve Vítězné uskutečnilo další setkání starostů obcí z území ORP Dvůr Králové nad Labem. Jednání se konalo v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce realizovaného Svazem měst a obcí, který na přelomu května a června vstoupil do další fáze. 3.8.2015 Pozvánka na setkání starostů http://www.maskd.cz/?IDC=322 Starostové obcí v ORP Dvůr Králové nad Labem se sejdou v rámci pokračujícího projektu OBCE SOBĚ. 18.7.2015 Pozvánka na zasedání Výboru MAS http://www.maskd.cz/?IDC=321 Již tento čtvrtek se uskuteční zasedání Výboru MAS. 30.6.2015 KLÍČOVÝ INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOSTAL ZELENOU http://www.maskd.cz/?IDC=320 Evropská komise schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. 6.6.2015 Vyhlášeny první výzvy programového období 2014 - 2020 http://www.maskd.cz/?IDC=319 Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil první výzvy. Česká republika tak zahajuje čerpání v programovém období 2014-2020. 1.6.2015 Podkrkonoší - regionální produkt http://www.maskd.cz/?IDC=318 Zahájena spolupráce na systému regionálního značení výrobků a služeb – Podkrkonoší – regionální produkt. 28.5.2015 Jednotná žádost http://www.maskd.cz/?IDC=313 Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS. 11.5.2015 ECSEL 2015 http://www.maskd.cz/?IDC=314 Podporu na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích lze získat od společné technologické iniciativy ECSEL. ECSEL je tvořeno partnerstvím soukromého a veřejného sektoru a zaměřuje se na podporu aktivit v oblastech vestavěných počítačových systémů, mikro-elektroniky, nano-elektroniky a inteligentních systémů. Pro rok 2015 jsou otevřeny dvě výzvy: Výzkum a inovační činnosti (RIA) a Inovační činnosti (IA). 11.5.2015 MŽP Národní program Životní prostředí – Odpady, staré zátěže, environmentální rizika http://www.maskd.cz/?IDC=307 Cílem programu je odstranění a rekultivace nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží – sanace havarijních stavů. Budou podporovány projekty jako minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů a závadných látek na lidské zdraví a životní prostředí, minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, staré ekologické zátěže, management chemických látek, prevence průmyslových havárií. 10.5.2015 Příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 http://www.maskd.cz/?IDC=308 Dotaci na výstavbu či údržbu cyklistických stezek mohou získat obce jako vlastníci cyklistické stezky, jejich organizační složky anebo příspěvkové organizace zřízené obcí, které vykonávají správu majetku ve vlastnictví obce. Případně se o dotaci mohou ucházet svazky obcí. 10.5.2015 Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 http://www.maskd.cz/?IDC=309 Dotace na projekty zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu, ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy a na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů mohou získat stát, kraje a obce. 10.5.2015 Výzva č. 4 SFŽP – Program podpory obcí ležících v regionech národních parků http://www.maskd.cz/?IDC=310 Dotace je poskytována na podporu rozvoje infrastruktury, environmentálního vzdělávání, ekologické dopravy apod. Letos mají zájemci o dotaci k dispozici celkem 50 milionů Kč. Státní fond životního prostředí ČR bude žádosti s návrhy projektů přijímat poštou nebo přímo v podatelně až do 30. září do 14 hodin. 10.5.2015 56. výzva z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost http://www.maskd.cz/?IDC=311 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč. 10.5.2015 Výzva Mezinárodního fondu pro podporu kultury na rok 2015 http://www.maskd.cz/?IDC=312 Dotace na projekty produkce a tvorby kulturních a uměleckých děl, pořádání kulturních a uměleckých akcí v národním, nadnárodním nebo mezinárodním měřítku, které přispívají k vytváření kultury a rozvojových strategií a programů mohou získat umělci, tvůrci, veřejnoprávní subjekty a neziskové subjekty, zodpovědné za podporu kultury a umělecké tvorby. 10.5.2015 Aktuální informace o schválených operačních programech http://www.maskd.cz/?IDC=304 Evropská komise schválila již 3 operační programy z nového období 2014-2020. Následně na to mohou být z těchto programů vyhlášeny výzvy. 7.5.2015 Vyhlášeno 11 výzev z OP PIK http://www.maskd.cz/?IDC=305 Dne 30. 4. 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 výzev z nového operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V tomto prvním kole bude rozdělena ¼ alokace programu na celé programové období, proto by žadatelé tuto šanci měli naplno využít. 7.5.2015 Harmonogram výzev Zaměstnanost pro rok 2015 http://www.maskd.cz/?IDC=306 Dotace je možné využít na další profesní vzdělávání zaměstnanců, vybudování a provoz zařízení péče o děti, aktivity směřující k sociálnímu začleňování a mnoho dalšího. 7.5.2015 Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2015 http://www.maskd.cz/?IDC=303 Očekávané termíny vyhlášení výzev z operačního programu Životní prostředí jsou uvedeny níže. Dotace je možné využít na snížení energetické náročnosti veřejných budov (zateplení), pořízení svozového vozidla, odstraňování ekologických zátěží či na vybudování protipovodňových opatření. 6.5.2015 Prostor pro projekty měst a obcí http://www.maskd.cz/?IDC=302 29. dubna 2015 se uskutečnila v Krajském sále SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem přednáška: "Prostor pro projekty měst a obcí pořádaný informační sítí Europe direct." 5.5.2015 Proběhlo 2. oficiální setkání starostů ORP Dvůr Králové nad Labem http://www.maskd.cz/?IDC=301 Projekt Obce sobě na Královédvorsku postupuje do poslední části 21.4.2015 MASky diskutovaly s poslanci o rozvoji regionu http://www.maskd.cz/?IDC=300 V úterý 14. 4. odpoledne jsme měli možnost setkat se se zástupci poslanců ze sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 20.4.2015 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost http://www.maskd.cz/?IDC=299 Ministerstvo školství a mládeže (MŠMT) vyhlásilo dotační výzvu zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Výzva v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je určená pro základní a střední školy. 19.4.2015 Proběhlo mapování potřeb území http://www.maskd.cz/?IDC=298 Kdo, co, jak a za kolik? Takové odpovědi jsme nacházeli v rámci mapování potřeb území. 30.3.2015 Nová zelená úsporám http://www.maskd.cz/?IDC=297 Nová zelená úsporám 2015 pro tepelná čerpadla a solární systémy na solární ohřev vody bude opět spuštěn v dubnu 2015. 27.3.2015 Proběhlo setkání členů MAS http://www.maskd.cz/?IDC=296 V minulém týdnu se konalo Valné shromáždění členů MAS. 9.3.2015 Zástupci MAS se účastnili semináře k využití CLLD v operačních programech 2014–2020 http://www.maskd.cz/?IDC=295 Národní síť Místních akčních skupin České republiky (NS MAS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZe) pořádala diskuzní seminář Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014–2020 (CLLD v OP 2014–2020). Seminář se konal v úterý 3. března na ministerstvu zemědělství v Praze a byl určen výhradně pro zástupce místních akčních skupin, ministerstev, řídících orgánů, členů vyjednávacího týmu a pozvaných hostů. 5.3.2015 Pozvánka na Valné shromáždění MAS http://www.maskd.cz/?IDC=294 Srdečně zveme všechny členy MAS na první společné setkání v tomto roce. 26.2.2015 Mimořádná výzva OP Životní prostředí - příjem žádostí končí 19. 3. 2015 http://www.maskd.cz/?IDC=293 Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 25.2.2015 Formulář projektového záměru http://www.maskd.cz/?IDC=292 Nachystali jsme pro Vás krátký formulář týkající se sběru projektových záměrů, které byste rádi na našem území s pomocí fondů EU uskutečnili. 13.2.2015 Setkání Krajské sítě MAS http://www.maskd.cz/?IDC=289 Zasedání Krajského sdružení MAS navštívilo tentokrát Maršov u Úpice. 9.2.2015 ČSOB - Nadační program vzdělávání http://www.maskd.cz/?IDC=290 V letošním 6. ročníku grantového řízení podpoří ČSOB filantropické projekty celkovou částkou až 2 000 000 Kč, konkrétně v tématech finanční gramotnost a vzdělávání. 9.2.2015 Změna právní formy MAS http://www.maskd.cz/?IDC=288 S účinností od 1. 1. 2015 jsme oficiálně zapsaný spolek. 23.1.2015 Kdy budou první výzvy z nových programů 2014 - 2020? http://www.maskd.cz/?IDC=287 Předběžné informace o prvních výzvách z programů 2014-2020 jsou již dostupné! 3.1.2015 Dotace z rozpočtu města http://www.maskd.cz/?IDC=286 Rada města usnesením č. R/107/2014 - 7. RM ze dne 22.12.2014 vyhlásila dotační programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015. 25.12.2014 Jaké jsou možnosti v oblasti dotací? http://www.maskd.cz/?IDC=285 Na tuto otázku dostalo odpověď okolo 30 účastníků semináře Dotační možnosti pro podnikatelský, neziskový a veřejný sektor, který se uskutečnil v pondělí 15. 12. 2014 v prostorách MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem. 17.12.2014 Dotace MMR - Cestování dostupné všem http://www.maskd.cz/?IDC=284 Dne 1. prosince 2014 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogram Cestování dostupné všem. 15.12.2014 Dotační programy Královéhradeckého kraje na rok 2015 http://www.maskd.cz/?IDC=283 Dne 3. listopadu 2014 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje většinu dotačních programů vyjma oblasti Cestovní ruch. 25.11.2014 Pozvánka na seminář http://www.maskd.cz/?IDC=282 Zveme nejen naše členy, ale i širokou veřejnost na námi pořádaný seminář. 24.11.2014 Inovace nejen na venkově http://www.maskd.cz/?IDC=281 Nejen pro inovace například na venkově je otevřena registrace do dalšího ročníku soutěže Česká inovace. V rámci ní se organizátoři snaží objevit zajímavé a inspirativní příklady inovací ze všech koutů ČR. 18.11.2014 EVROPSKÉ FONDY 2014-2020: JEDNODUŠE PRO LIDI. http://www.maskd.cz/?IDC=280 18. listopadu se v Praze uskuteční konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi, na které Ministerstvo pro místní rozvoj představí základní rámec pro čerpání fondů EU v novém programovém období 2014-2020. Na tuto zahajovací konferenci postupně naváží regionální setkání v osmi krajských městech. Akce jsou určeny zejména podnikatelům a zástupcům krajů, měst a obcí. 13.11.2014 Členové MAS jednohlasně rozhodli o rozšíření území http://www.maskd.cz/?IDC=279 Na valné hromadě členů MAS Královédvorsko, která se konala v úterý 21. 10. 2014 byli přijati noví členové, schválilo se rozšíření území a byla odhlasována definitivní podoba stanov. 23.10.2014 Aktuální semináře http://www.maskd.cz/?IDC=278 Příležitosti pro města a obce v období 2014 -2020 a Kvalitou služeb k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. To jsou 2 pozvánky na aktuální seminář a konferenci. 14.10.2014 Pozvánka na Valné shromáždění MAS http://www.maskd.cz/?IDC=277 Srdečně zveme všechny členy MAS Královédvorsko na schůzku Valného shromáždění. 13.10.2014 V Malých Svatoňovicích se diskutovalo nad projektem Obce sobě http://www.maskd.cz/?IDC=276 Projekt Svazu Měst a obcí ČR meziobecní spolupráce „Obce sobě“ úspěšně pokračuje dál. 29.9.2014 Čerpání v programovém období 2007-2013 bude probíhat až do 31.12.2015 http://www.maskd.cz/?IDC=275 Stále je možnost čerpat poslední dotace v programovém období 2007 - 2013. 16.9.2014 Zápis ze setkání Výboru http://www.maskd.cz/?IDC=274 Členové Výboru byli seznámeni s aktuální činností v MAS. 15.9.2014 Naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin http://www.maskd.cz/?IDC=273 Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Hlavním cílem je intenzivně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím tzv. Místních akčních skupin (MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii. Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. 11.9.2014 Pracovní verze strategie odeslána na MMR http://www.maskd.cz/?IDC=272 V rámci povinného výstupu OP Technická pomoc byla na Ministerstvo odeslána pracovní verze strategie MAS Královédvorsko k připomínkování. 29.8.2014 Pozvánka na zasedání Výboru MAS http://www.maskd.cz/?IDC=271 Srdečně zveme členy Výboru na schůzku, která se uskuteční 9. 9. 2014 v kanceláři MAS. 28.8.2014 Vyjednávání po třech letech skončilo, Česká republika se dohodla s Bruselem http://www.maskd.cz/?IDC=270 Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014-2020. Dnes úředníci Evropské komise přijali v podobě, kterou navrhla česká strana, finální verzi dokumentu. Ten definuje hlavní oblasti rozvoje České republiky v příštích deseti letech z evropských fondů. 19.8.2014 Standardizace místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020 http://www.maskd.cz/?IDC=269 Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015. 23.7.2014 Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014–2020 http://www.maskd.cz/?IDC=268 Vláda se ve středu 9. července 2014 na svém jednání zabývala především operačními programy. Schválila několik stěžejních opatření, která pomohou například v tvorbě nových pracovních míst, v budování páteřní dopravní infrastruktury, dokončení přípravy na čerpání z evropských fondů či podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání. 11.7.2014 1. oficiální společné setkání starostů obcí http://www.maskd.cz/?IDC=267 Projekt Obce sobě na Královédvorsku má za sebou první oficiální setkání. 13.6.2014 Veřejné připomínkování http://www.maskd.cz/?IDC=266 V úterý 27. 5. 2014 se uskutečnilo veřejné připomínkování návrhu analytické části ISÚ. 28.5.2014 Výroční zpráva za rok 2013 http://www.maskd.cz/?IDC=265 V sekci Dokumenty ke stažení naleznete Výroční zprávu MAS Královédvorsko za rok 2013. 20.5.2014 Společné setkání týmů ze tří ORP http://www.maskd.cz/?IDC=264 Ve středu 15. května se uskutečnilo společné setkání tří týmů ORP Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí. 19.5.2014 Valné shromáždění http://www.maskd.cz/?IDC=263 Srdečně zveme všechny členy MAS Královédvorsko na Valné shromáždění. 17.5.2014 Analytická část ISÚ Královédvorska k připomínkování http://www.maskd.cz/?IDC=262 V průběhu minulých dvou měsíců naše kancelář zpracovala návrh analytické části Integrované strategie území Královédvorska. 13.5.2014 Vítání jara v podkrkonoší http://www.maskd.cz/?IDC=261 Letošní podkrkonošské Vítání jara by zasloužilo přejmenovat na „hledání“, neboť vlídné jarní počasí minulých týdnů se 3. května kamsi spolehlivě vytratilo. I přes drsný severák a převalující se mraky ale v Lázních pod Zvičinou vládla celý den dobrá pohoda. Kdo se nedal počasím odradit, určitě nelitoval! 5.5.2014 Robinson Crusoe http://www.maskd.cz/?IDC=260 Mostek Teátr - tak se jmenovala další akce podpořená MAS, která se uskutečnila v sobotu 26. 4. v Mostku. 28.4.2014 Zábavní den s Žirafou http://www.maskd.cz/?IDC=259 V prostorech Žirafy i na blízkém náměstí T.G. Masaryka se v sobotu 26. dubna 2014 konala akce „Zábavní den s Žirafou“. Podívejte se na několik fotografií. 27.4.2014 Zvíře není věc http://www.maskd.cz/?IDC=258 Oceněná díla v rámci výtvarné soutěže Zvíře není věc byla k vidění na vernisáži stejnojmenné výstavy. 25.4.2014 Norské fondy http://www.maskd.cz/?IDC=257 Aktuálně je vyhlášena výzva v rámci tzv. „Norských fondů“ (Fondy EHP 2009–2014) na zachování a obnovu nemovitého i movitého kulturního dědictví. 16.4.2014 Beseda se spisovatelem http://www.maskd.cz/?IDC=256 Další akce v rámci tréninkové výzvy proběhla ve čtvrtek 10. 4. 2014 v nově otevřené knihovně v Bílé Třemešné. 15.4.2014 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost http://www.maskd.cz/?IDC=255 Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání V rámci těchto podporovaných aktivit budou podpořeny následující podaktivity:  Podaktivita 1 Realizace praktického vyučování  Podaktivita 2 Studentské minipodniky na ZŠ a SŠ 7.4.2014 Královédvorský volejbalový den http://www.maskd.cz/?IDC=254 V sobotu 5.4. 2014 se uskutečnila další z akcí podpořených naší MAS. 6.4.2014 Zaměstnanost a podnikání http://www.maskd.cz/?IDC=253 Na základě podkladů z veřejných jednání a dotazníkových šetření nám vyplynulo 6 prioritních oblastí k řešení na území naší MAS. Jednou z nich je ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ. Proto zde otevíráme nový prostor pro zveřejnění nových možných pracovních příležitostí pro obyvatele našeho regionu. 31.3.2014 Klub kaktusářů - přednáška o Ománu a Jemenu http://www.maskd.cz/?IDC=252 21. března se od 18.00 v penzionu Za vodou konala přednáška Klubu kaktusářů o Ománu a Jemenu. Akce byla rovněž podpořena v rámci Tréninkové výzvy Místní akční skupiny Královédvorsko. 24.3.2014 Exkurze do Teplárny Dvůr Králové http://www.maskd.cz/?IDC=248 Na základě přání jednoho z pravidelných účastníků našich veřejných jednání jsme se rozhodli uspořádat exkurzi do Teplárny Dvůr Králové! Opravený termín je TENTO ČTVRTEK 20. března V 16 HODIN! 18.3.2014 Kotlíkové dotace rozdá i Královéhradecký kraj, přispěje až 33 tisíci http://www.maskd.cz/?IDC=250 Dotací zvaných kotlíkové, které vyvolaly šílenství mezi majiteli kotlů na tuhá paliva ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, se letos dočkají i lidé v Královéhradeckém kraji. Výzvu chce úřad zveřejnit v nejbližších měsících. Na výraznou finanční podporu může dosáhnout až 600 domácností. 16.3.2014 Fotografie z akcí podpořených Tréninkovou výzvou http://www.maskd.cz/?IDC=249 O prvním březnovém víkendu proběhly hned 4 akce podpořené Tréninkovou výzvou místní akční skupiny Královédvorsko. Zde vám přinášíme odkazy na jejich obsáhlé fotogalerie. 10.3.2014 Programové období 2014 - 2020 http://www.maskd.cz/?IDC=246 Významná dohoda pro venkov. MAS by měly rozdělovat cca 38 miliard. 26.2.2014 Znáte region Královédvorska? http://www.maskd.cz/?IDC=247 Víte, jaké obce patří do regionu Královédvorska? Do jakých patří svazků? Ke kterým MASkám? S kým jaká obec sousedí? Podívejte se na zajímavé mapy! 26.2.2014 Valné shromáždění MAS Královédvorsko http://www.maskd.cz/?IDC=245 Ve středu 19. 2. 2014 se konalo Valné shromáždění MAS Královédvorsko, o. s. v zasedací místnosti starostky města Dvora Králové nad Labem. 24.2.2014 Setkání týmů projektu meziobecní spolupráce s týmy MAS v kraji. http://www.maskd.cz/?IDC=244 Ve čtvrtek 20.2.2014 proběhlo v Penzionu Na faře v Dubenci zasedání Valné hromady Krajského sdružení Národní sítě MAS Královéhradeckého kraje a také společné setkání řešitelských týmů projektu meziobecní spolupráce se strategickými týmy MAS v kraji. 24.2.2014 Odborné praxe pro mladé do 30 let http://www.maskd.cz/?IDC=243 Regionální individuální projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji 21.2.2014 Valné shromáždění http://www.maskd.cz/?IDC=242 Výbor MAS svolává Valné shromáždění. 18.2.2014 Univerzita třetího věku v městské knihovně http://www.maskd.cz/?IDC=240 Občanské sdružení Krkonoše a Podkrkonoší ve spolupráci s MAS Královédvorsko a Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem nabízejí nově možnost celoživotního vzdělávání formou Univerzity třetího věku (U3V), jehož garantem je Zemědělská univerzita v Praze. 17.2.2014 Koncepce vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem - EDUin http://www.maskd.cz/?IDC=241 V úterý 18. února 2014 v 16 hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu poprvé sejde pracovní skupina pro tvorbu koncepce vzdělávání ve Dvoře Králové nad Labem. Pokud se zajímáte o problematiku vzdělávání a máte zájem se zapojit do přípravy koncepce, můžete se setkání také zúčastnit. 17.2.2014 Projekt Obce sobě na Královédvorsku postupuje kupředu http://www.maskd.cz/?IDC=239 Celkem patnáct zástupců obcí z území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem se sešlo ve čtvrtek 6. února 2014 ke společnému stolu, aby jim byly představeny hlavní myšlenky podpory meziobecní spolupráce v projektu s názvem Obce sobě, který se realizuje pod hlavičkou Svazu měst a obcí ČR. 10.2.2014 Podpora spolkové činnosti - Stolní bodování králíků a drůbeže http://www.maskd.cz/?IDC=238 Úkolem Místních akčních skupin v celé Evropě je také podpora činnosti klubů, spolků a dalších zájmových organizací ve venkovském regionu. Aktivní společenský život lidí, které spojuje stejný, nebo podobný zájem může být ne snad hlavním, ale přesto důležitým důvodem setrvání aktivních lidí a zamezení jejich odlivu do velkých měst. 9.2.2014 Svatební expo 2014 http://www.maskd.cz/?IDC=237 Svatební expo 2014, které se konalo ve čtvrtek 6. 2. 2014 v prostorách Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem se termínově zařadilo na první místo ze všech 16 námi podpořených akcí v rámci Tréninkové výzvy. 8.2.2014 Výsledky pondělního hodnocení projektů Tréninkové výzvy http://www.maskd.cz/?IDC=236 Na základě pondělního setkání hodnotící komise v rámci tréninkové výzvy bylo podpořeno všech 16 žadatelů. 28.1.2014 Rozdáváme 50 000 Kč!!! http://www.maskd.cz/?IDC=235 Na základě žádosti projektových manažerů rozhodl Výbor MAS o navýšení alokované částky tréninkové výzvy. 23.1.2014 Tréninková výzva - přijaté Žádosti http://www.maskd.cz/?IDC=231 Seznam přijatých Žádostí o dotaci v rámci tréninkové výzvy. 14.1.2014 Pozvánka na 3. veřejné jednání http://www.maskd.cz/?IDC=232 Zveme občany, neziskové organizace, podnikatele i veřejnou správu na třetí veřejné jednání, které se uskuteční 21. ledna 2014 od 16,30 hodin opět v salonku hotelu Safari v ZOO Dvůr Králové. 14.1.2014 Setkání pracovní skupiny http://www.maskd.cz/?IDC=233 Hledání priorit mezi silnými, slabými stránkami. Hledání priorit mezi příležitostmi a ohroženími 14.1.2014 Dotační programy města Dvůr Králové nad Labem http://www.maskd.cz/?IDC=234 Pokud jste nestihli naší Tréninkovou výzvu a pokud jste ze Dvora Králové, můžete využít dotačního programu města Dvůr Králové nad Labem! Pozor termín pro podání žádostí je u některých okruhů již 24. ledna! 14.1.2014 Tréninková výzva - otevírání obálek http://www.maskd.cz/?IDC=230 Dnes (13. ledna 2014) jsme otevírali obálky se Žádostmi o dotace na pořádání sportovních a kulturních akcí na území MAS Královédvorsko. Celkem se nám sešlo 16 Žádostí na akce nejrůznějšího druhu. 13.1.2014 2. setkání pracovní skupiny http://www.maskd.cz/?IDC=229 Ve čtvrtek 9. ledna 2014 se uskuteční 2. setkání pracovní skupiny. 2.1.2014 Minimum pro produkci a organizaci akcí http://www.maskd.cz/?IDC=228 Tento kurz by měl být každému pomocníkem při pořádání akcí. Jeho absolvováním získá účastník praktický návod na pořádání akce a připraví si vlastní projektový záměr. Účast na obou dnech nutná! 19.12.2013 Tréninková výzva - získejte dotaci na Vaši akci! http://www.maskd.cz/?IDC=227 MAS Královédvorsko, o.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí pro širokou veřejnost na území MAS Královédvorsko v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Získat můžete až 5 000 Kč. 9.12.2013 Nová zelená úsporám je prodloužena do 20. prosince, zbývá 80 mil. http://www.maskd.cz/?IDC=224 Stát prodloužil termín pro podávání žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám. Podávat se mohou nejpozději do 12:00 20. prosince letošního roku, nebo pokud se peníze nevyčerpají. Na účtu programu, v němž byla původně k dispozici jedna miliarda korun, zbývá k dnešnímu dni ještě 80 milionů. Původně se měly žádosti podávat pouze do dneška. ČTK o tom informoval mluvčí MŽP Matyáš Vitík. 29.11.2013 Valné shromáždění 26. 11. 2013 http://www.maskd.cz/?IDC=223 V úterý 26. listopadu se ještě před 2. veřejním setkáním uskutečnilo Valné shromáždění MAS Královédvorsko. Zde najdete fotodokumentaci. 29.11.2013 Druhé veřejné jednání 26. 11. 2013 http://www.maskd.cz/?IDC=222 V úterý 26. listopadu 2013 se uskutečnilo 2. veřejné jednání ke strategii regionu Královédvorska. Jednání mělo za cíl definovat silné a slabé stránky území, jeho příležitosti a hrozby. 28.11.2013 Druhé veřejné setkání - HROZBY a PŘÍLEŽITOSTI http://www.maskd.cz/?IDC=204 Zveme vás na další veřejné jednání, které se uskuteční již 26. listopadu 2013 od 16.30 hodin opět v salonku hotelu Safari ve Dvoře Králové nad Labem. 25.11.2013 Valné shromáždění http://www.maskd.cz/?IDC=221 V úterý 26.11.2013 se od 15:00 hodin uskuteční Valné shromáždění MAS Královédvorsko. 23.11.2013 Krajské dotační programy 2014 http://www.maskd.cz/?IDC=216 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání 4.11.2013 dotační programy pro rok 2014. Oproti loňskému roku došlo u většiny oblastí ke změnám. V oblasti Regionální rozvoj je nově zařazen program Podpora hasičské techniky pro obce s JPO (jednotka požární ochrany). V oblasti Prevence byly Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a Podpora a rozvoj zdravého životního stylu sloučeny do společného dotačního titulu. 21.11.2013 Předběžné vyhodnocení dotazníkového šetření http://www.maskd.cz/?IDC=213 V říjnu proběhlo na území celé MAS Královédvorsko dotazníkové šetření, které přináší očekávané, ale někdy i méně očekávané výsledky. Zpět se nám vrátilo 290 vyplněných dotazníků, z nichž byla cca polovina tištěných a polovina byla vyplněna na internetu. 19.11.2013 První setkání pracovní skupiny http://www.maskd.cz/?IDC=214 V úterý 14. listopadu proběhlo na městském úřadě ve Dvoře Králové n. l. první setkání pracovní skupiny s cílem tvorby Integrované strategie území Královédvorska (ISÚ). Zúčastnilo se cca 25 občanů, kteří svůj zájem o spolupráci vyjádřili v říjnovém dotazníkovém šetření. 19.11.2013 Role MAS je vyjasněna již dávno http://www.maskd.cz/?IDC=215 První místní akční skupiny (MAS) vznikly na území ČR již v roce 2003. V současné době již pokrývají více jak 82 % území republiky – působí tedy na území více jak 5200 venkovských obcí a měst. 19.11.2013 Třebihošť nechce být členem MAS http://www.maskd.cz/?IDC=212 Obecní zastupitelstvo Třebihošťě (Třebihošť, Horní a Dolní Dehtov, Zvičina) se rozhodlo neúčastnit se MAS ani jako člen, ani poskytnutím svého území, které zahrnuje i Zvičinu. 18.11.2013 Poděkování za dobrovolné příspěvky http://www.maskd.cz/?IDC=211 Poděkování za dobrovolné příspěvky. Poplatky za členství jsou stanoveny až od příštího roku, proto jsme požádali členy i nečleny MAS o zaplacení dobrovolného příspěvku i na rok letošní. 17.11.2013 Návštěva v Úpici http://www.maskd.cz/?IDC=208 Ve čtvrtek jsme vyjeli do naší sousední MAS Království Jestřebí Hory. Je škoda, že jsme k nim na zkušenou nevyrazili již dříve. Asi bychom některé věci řešili trochu jinak. 8.11.2013 První setkání pracovní skupiny http://www.maskd.cz/?IDC=209 V listopadu se také uskuteční 1. setkání pracovní skupiny, a to 14.11.2013 od 15:00 hodin. Definujeme zde budoucí podobu pracovních skupin na základě námětů, které vzešly z 1.veřejného setkání. 30.10.2013 Využívat, či nevyužívat evropské dotace? http://www.maskd.cz/?IDC=200 Vážení občané Královédvorska, jsme součástí Evropské unie, což nám přináší jak negativní, tak pozitivní zkušenosti. My zde na Královédvorsku nejspíš nevyřešíme systém fungování tohoto evropského hyperstátu, měli bychom však využívat ty věci, které díky členství v EU využívat můžeme a které náš region doposud využíval buď vůbec, a nebo trestuhodně málo. A tou věcí je systém dotační politiky, která nemusí nutně znamenat jenom miliardové podvody a lahve od vína napěchované úplatky. 29.10.2013 Nečekaný zájem o první veřejné jednání http://www.maskd.cz/?IDC=195 Říjen byl pro naši Místní akční skupinu (MAS) Královédvorsko měsícem velkého startu. Nejdůležitějším krokem k zahájení práce na Strategii rozvoje regionu bylo první VEŘEJNÉ SETKÁNÍ, které se uskutečnilo v úterý 22. října 2013 v salonku hotelu Safari ve Dvoře Králové nad Labem. 24.10.2013 Září, říjen 2013 http://www.maskd.cz/?IDC=210 V září převzali práci nově přijatí projektoví manažeři Lenka Křížová, Dis a Ing. arch. Jan Holan, kteří se krom zařizování kanceláře a tvorby internetových stránek, naplno pustili do zajišťování podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ). 29.9.2013